Tiumen píše

Dvanáctá noc Yule

Dvanáctá noc Yule

Dnešní, dvanáctou noc Yule, můžete využít nejen k oslavám, ale i k přísahám. V naší moderní tradici jim říkáme předsevzetí, a většinou nám vydrží nejdéle do konce ledna 🙂 Přísahy bychom však měli brát velmi vážně a neslibovat nic, o čem si nejsme jisti, že můžeme splnit. Osobně jsem už na předsevzetí rezignovala, mým dlouholetýmPřečtěte si více o Dvanáctá noc Yule[…]

Jedenáctá noc Yule

Jedenáctá noc Yule

Kalendářní rok se blíží ke svému konci a dnes nás čeká předposlední, jedenáctá noc Yule, jež je zasvěcená Valkýrám. Slovo Valkýra znamená “vybrat ze zabitých” nebo “vybíračka mrtvých”. Valkýry podle severské mytologie vybírají na bitevním poli mezi padlými ty válečníky, kteří si zaslouží místo po Ódinově boku ve Valhale. Dnešní den si připomínáme ctnost sebedůvěry,Přečtěte si více o Jedenáctá noc Yule[…]

Devátá noc Yule

Devátá noc Yule

První noc Yule byla spojená s matkami, našimi předky v ženské linii, s bohyněmi a ochrannými aspekty ženského charakteru. Dnešní, devátá noc Yule, se soustředí na princip mužský; na otcovskou linii, na mužský element v nás samých. Uctíváme boha Ódina, který je též nazýván Všeotcem. Ódin, vládce Ásgardu, je bohem mnoha tváří a rozličných podob.Přečtěte si více o Devátá noc Yule[…]

Pátá, šestá, sedmá a osmá noc Yule

Pátá, šestá, sedmá a osmá noc Yule

Pátý den Yule (24. 12.) byl zasvěcený komunitě a spolupráci s ostatními. Připomínali jsme si ctnost pohostinnosti a měli jsme na mysli, že i Všeotec Ódin rád chodil po světě v přestrojení za poutníka, který se mohl objevit u našeho prahu a požádat o útočiště. Šestý den Yule (25.12.) jsme samozřejmě dojídali hory bramborového salátuPřečtěte si více o Pátá, šestá, sedmá a osmá noc Yule[…]

Čtvrtá noc Yule

Čtvrtá noc Yule

Dnešní, čtvrtá noc Yule je zasvěcená Aegirovi, Njordovi a Freyovi. Připomínáme si důležitost pohostinnosti, vzájemných vztahů a přátelství. Posilujeme naše vazby s ostatními, uvědomujeme si význam naší komunity, lidí okolo nás. Ať už se nám to líbí, nebo ne, všichni jsme součástí nějakého sociálního celku, jako lidé nemůžeme žít a fungovat zcela osamoceně. Dříve siPřečtěte si více o Čtvrtá noc Yule[…]

Třetí noc Yule

Třetí noc Yule

Zimní slunovrat, je čas, kdy se narodil nový rok. Ctíme počátek návratu Sunny a konce temné části roku. Třetí noc Yule může být zasvěcená bohu Mánimu, bohu Měsíce, bratru sluneční bohyně Sunny (zajímavé je, že v tradici germánského pohanství je Slunce spojeno s ženskou bohyní, zatímco Měsíc s mužským bohem – většinou to bývá opačně).Přečtěte si více o Třetí noc Yule[…]

Druhá noc Yule

Druhá noc Yule

Krásný zimní slunovrat a druhou noc Yule. V tento den si připomínáme důležitost domova, protože naši předkové nám připomínají, abychom se vyhnuli Divokému honu, známému také jako Ódinův hon. Ódin, jehož následují duchové mrtvých, se projíždí po obloze, doprovázen zuřivým větrem, bleskem a hromem, shromažďuje ztracené duše a přibírá je k Honu. To, co lzePřečtěte si více o Druhá noc Yule[…]