Třetí noc Yule

Zimní slunovrat, je čas, kdy se narodil nový rok. Ctíme počátek návratu Sunny a konce temné části roku.

Třetí noc Yule může být zasvěcená bohu Mánimu, bohu Měsíce, bratru sluneční bohyně Sunny (zajímavé je, že v tradici germánského pohanství je Slunce spojeno s ženskou bohyní, zatímco Měsíc s mužským bohem – většinou to bývá opačně).

Máni osvětluje cestu, je světlem ve tmě. Je také spojen s intuicí a sny, třetí noc Yule je tedy vhodnou dobou soustředit se na své sny, plány a cíle pro příští rok.

Ctností, na niž se v pohanské tradici soustředíme v tento den, je odvaha. Odvaha nemusí nutně znamenat, že nemáme strach, naopak, může znamenat, že svému strachu dokážeme čelit. Dokážeme vstupovat do situací, v nichž se necítíme pohodlně, dokážeme zůstat sami sebou ve chvíli, kdy by bylo zdánlivě výhodnější přizpůsobit se ostatním. Odvaha není jen čelit protivníkům na bitevním poli (ať už doslova nebo v přeneseném slova smyslu), je to také každodenní boj zůstat věrný svým zásadám a principům.

Dnes se tedy můžeme zaměřit na vlastní světlo v temnotě, na odvahu, která podobě jako když svit měsíce rozežene tmu, dokáže rozehnat náš strach.

Tiumen – třetí noc Yule

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *