Čtvrtá noc Yule

Dnešní, čtvrtá noc Yule je zasvěcená Aegirovi, Njordovi a Freyovi.

Připomínáme si důležitost pohostinnosti, vzájemných vztahů a přátelství. Posilujeme naše vazby s ostatními, uvědomujeme si význam naší komunity, lidí okolo nás. Ať už se nám to líbí, nebo ne, všichni jsme součástí nějakého sociálního celku, jako lidé nemůžeme žít a fungovat zcela osamoceně. Dříve si možná lidé význam svého společenství uvědomovali více, chápali totiž mnohem reálněji, že by bez ostatních nepřežili.

Ale ani v dnešní době bychom si neměli namlouvat, že můžeme projít životem zcela izolováni. Vždycky do značné míry bude naše přežití závislé na lidech okolo nás.

Pojďme se tedy dnes soustředit na to, aby naše vztahy byly pevné, zdravé a opravdové.

Vyživujme je a pečujme o ně, ať jsou pro nás zdrojem, ze kterého můžeme čerpat sílu, stabilním bodem, o který se můžeme opřít.

Tiumen – Čtvrtá noc Yule

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *