Pátá, šestá, sedmá a osmá noc Yule

Pátý den Yule (24. 12.) byl zasvěcený komunitě a spolupráci s ostatními. Připomínali jsme si ctnost pohostinnosti a měli jsme na mysli, že i Všeotec Ódin rád chodil po světě v přestrojení za poutníka, který se mohl objevit u našeho prahu a požádat o útočiště.

Šestý den Yule (25.12.) jsme samozřejmě dojídali hory bramborového salátu a mezi tím jsme mohli věnovat myšlenku Eir, která je spojená s léčením a zdravím. Zároveň jsme se soustředili na ctnost kázně a disciplíny, což bylo jistě nad talířem cukroví obtížné, ale pravdou je, že sebekázeň se nám bude po novém roce, kdy budeme plní dobrých předsevzetí, jistě hodit.

Sedmý den Yule (26.12.) je spojen s bohem Thórem. Thór je popisován jako mocný válečník, jehož smích hřmí stejně jako hrom, jemuž vládne. Jezdí ve voze taženém dvěma kozly, Tanngnjóstem a Tanngrisnim, v ruce třímá slavné kladivo Mjöllnir (které je pro mnohé vyznavače germánského pohanství symbolem jejich víry). Thóra žádáme o ochranu, dodání odvahy, schopnosti čelit výzvám vnějšího světa, i výzvám, které klademe sami sobě. Sedmý den Yule jsme si také připomínali ctnost věrnosti. Věrnost má více úrovní než jen věrnost ve vztahu, v manželství. Nejdůležitější je zůstat věrný svým zásadám, svému přesvědčení a především sami sobě.

Dnes slavíme osmý den Yule, a ten je zasvěcen Skadi a Ullovi, tedy bohům lovu. My, moderní lidé, máme to pohodlí a výhodu, že si můžeme naši potravu obstarat v supermarketu, dokonce si můžeme zvolit i to, že nahradíme v naší výživě maso jinými složkami potravy, měli bychom však uctít schopnost našich předků získat zdroje potravy z přírody, a tedy i lovem. Možná je dnes na čase poděkovat přírodě za zdroje, které nám poskytuje, a věnovat chvíli tomu, abychom se zamysleli nad tím, zda tyto zdroje využíváme moudře a efektivně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *