Denní spiritualita – středa

Středa je podřízena Ódinovi (Wednesday, Wodan´s day, Wotanův den) a planetě Merkur. Je to den, v němž se týden obrací a v něm nejpozději se začínají řešit ty věci, které byly započaty ve dnech předchozích.

Jedním z početných Ódinových jmen je Všeotec, Alfaðir, protože je otcem všech bohů i lidí. Někdy je dokonce nazýván samotným dechem života, však také spolu se svými bratry Vili a Vé patří mezi stvořitele lidí.

Ódin je jednou z nejkomplexnějších a nejzajímavějších postav severské mytologie. Je vládcem Ásgardu, často však svou říši opouští a vydává se na dlouhé, osamělé poutě. Neúprosně hledá moudrost, málo však dbá na společenská pravidla nebo konvence. Je božským patronem vládců, ale také vyděděnců a zločinců. Je bohem války a zároveň bohem poezie.

Ódinovo jméno může být přeloženo jako “Mistr extáze”. Tato extáze je pojícím prvkem všech aspektů jeho osobnosti; válka, moudrost, magie, šamanismus, poezie, smrt, to vše, i přes svou různorodost tvoří jeden celek.

Jedním z nejpozoruhodnějších rysů jeho vzhledu je jeho chybějící oko, které obětoval výměnou za moudrost u Mímiho studně. Někteří věří, že zatímco oko, které mu zůstalo, pozoruje vnější vět, vnitřní dimenze sleduje okem, jež zůstalo ve studni.

Při jiné příležitosti se Ódin “obětoval sám sobě” tím, že po devíti dnů a noci visel na světovém stromu Yggdrasilu, bez jídla a pití, beze spánku, proboden vlastním kopím. Na konci tohoto utrpení získal runy.

Ódin se však nevěnuje jen kouzlům s runami, spolu s Freyjou je také praktikujícím seidru – šamanismu, který se od ní naučil. V tradiční starogermánské společnosti byl muž, který se věnoval seidru, považován za zženštilého a musel čelit mnoha odsudkům. Ty se nevyhnuly ani samotnému Ódinovi, jeho touha po moudrosti však byla silnější než ohled na společenské normy.

Jako většina šamanů, má i Ódin své zvířecí společníky. Jeho zvířaty jsou havrani Hugin a Munin, kteří mu přinášejí novinky ze všech světů, a vlci Geri a Freki.

Ódin se vyjadřuje pouze ve verších – dar skládat poezii získal díky kouzelné medovině, kterou ukradl obrům. Často se k němu obracejí básníci s žádostí o inspiraci, a báseň, již sami složíme, je jednou z nejvítanějších obětin, které Ódinovi můžeme věnovat.

(Medovina je dalším darem, kterým ho nikdy neurazíte 🙂 )

Kromě básníků vyhledávají Ódina i ti, kteří se zajímají o práci s runami, či o magii obecně, a také všichni ti, kteří hledají vědění a poznání. Ódin nás na naší cestě může vystavit utrpení, někdy dokonce požaduje – po svém vzoru – sebeobětování, nabízí nám ale také extázi a moudrost. Vybízí nás, abychom se stejně jako on vydali na pouť a hledali své vlastní pochopení světa.

Pokud k němu přistoupíme s úctou a pokud máme odvahu poznat pravdu, může nám pomoci zjistit, odkud pocházejí překážky nebo blokády posledních dní, týdnů nebo měsíců a jaký mají smysl.

Denní spiritualita – středa

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *