Podzimní rovnodennost

Dnes v 9:51 nastane podzimní rovnodennost.

Ať už tento svátek v různých pohanských tradicích nazýváme Mabon, Fallfest nebo Alban Elfed, podstata zůstává stejná.

Přichází čas poslední sklizně, shromažďování zásob na zimu, příprava na temnou půli roku.
Příroda se chystá na období odpočinku, vegetačního klidu.

Stejně tak i my lidé bychom v tomto období měli připravit tělo i mysl na odpočinek a regeneraci. Zvolnit, zklidnit tempo, sklidit plody toho, co jsme zaseli, projevit vděčnost za plody naší práce.

Dalo by se vlastně říci, že Mabon je skutečným svátkem díkůvzdání.

Je to čas, kdy se obracíme více sami do sebe.

Tak jako nastává rovnováha mezi dnem a nocí, světlem a tmou, hledáme i my zdroje své rovnováhy, snažíme se vybalancovat svoje temné a světlé stránky, mužskou i ženskou polovinu, vědomí i nevědomí.

Jedním ze symbolů tohoto svátku je jablko. Svým kulatým tvarem odkazuje nejen ke slunci, ale i k cykličnosti. I když je jablko plod, tedy konečný článek jednoho vývoje, zároveň v sobě nese semínka budoucího života.

Barvy Mabonu jsou typickými barvami podzimu: žlutá, oranžová, červená a hnědá, barvy padajícího listí.

Pokud tedy máte chuť vyzdobit si oltář v souladu s Mabonem, kromě jablek můžete použít svíčky a dekorace právě v podzimních tónech.

K obětinám můžete použít nejen jablka, ale i hroznové víno, rozinky, mošt, burčák…

Vztah s předky a vaší rodovou linií můžete posílit, pokud tyto obětiny přinesete přímo na hrob svých blízkých zesnulých.

Z rituálů se zaměřte na ty, které se týkají vděčnosti. Děkujte za vše dobré, co ve vašem životě máte. Pamatujte, že právě díky vděčnosti k sobě můžete přitáhnout i věci, které ještě nemáte a toužíte po nich.
Radujte se z maličkostí a věnujte pozornost i zdánlivým drobnostem, díky nimž je váš život naplněný a šťastný. Neberte je jako samozřejmost.

Přeji vám krásně a inspirativně strávený čas.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *