Požehnaný Samhain

Milí přátelé,

nacházíme se v období, kdy je hranice mezi hmotným a nehmotným světem takřka nepostřehnutelná, energie je těžká a hutná, meditativní a velmi niterná.

Vyložila jsem karty, bez nějakého zvláštního a speciálního záměru, jen s přáním, aby nám sdělily to, co máme vědět a co nám nyní bude k užitku a pomoci.

A co nám tedy přistálo z balíčků Šamanského orákula a Poselství Bohyní? Trojice Kojot, Oběť a Meč, doplněné kartou bohyně Athény (vnitřní moudrost).

Ne vždy jsou věci tak, jak jsme si je naplánovali. A někdy je to dobře, přestože s tím na první pohled nemusíme souhlasit a můžeme si zarytě trvat na svém původním plánu a představách o jeho naplnění. Kojot je posvátný šprýmař, který nás k cíli vede oklikou. Tím nás nechce dostat do stavu zoufalství a frustrace, naopak nám pomáhá zbavit se toho, co už nám v životě dále neslouží. Přináší nám opak toho, v co jsme doufali a o co jsme se snažili, ale to vše jen proto, aby nám dal dar růstu a pochopení.

A i když tohle pochopení nemusí přijít snadno, i když bolí a i když se mu zuby nehty bráníme, má svou obrovskou cenu a hodnotu. Nevzdaluje nás od našeho snu, naopak nám umožňuje najít k němu takovou cestu, která pro nás v konečném důsledku bude lepší než ta, kterou jsme si tak pečlivě vyprojektovali.

Lekce, kterou nám Kojot přináší, může být nejdřív dost matoucí, může nás dostat do stavu, kdy kopeme kolem sebe a s otázkou “proč právě já” hledáme viníka, na něhož můžeme svést svůj neúspěch. Tato situace však nevznikla z ničí viny, ani nás nemá dostat do role oběti. To, že se něco nestane tak, jak jsme si přáli, je výzvou, zkouškou naší víry a odhodlání. Dokážeme zůstat neoblomní v našem přesvědčení, jsme ochotni jít dál za svým snem, i přes počáteční klopýtnutí a těžkosti? Výběr je na nás. Být šťastný není otázkou toho, co nám nabízejí vnější okolnosti, je to otázkou naší vnitřní volby.

Každé rozhodnutí má ale svou cenu a je třeba mu něco obětovat. Tou nejposvátnější obětí je naše vlastní srdce. Schopnost vstoupit do situací s důvěrou, že vše se děje, jak má, nechat věci, aby se vyvíjely svým tempem a ubíraly se svým vlastním směrem. Přestat kontrolovat, tlačit, detailně plánovat. Nezahořknout ani ve chvílích, kdy máme pocit, že nás osud srazil na kolena a ještě nám z čiré zlomyslnosti vrazil nůž mezi lopatky. Co jsou ty věci, o nichž si myslíme, že bez nich nemůžeme existovat? Opravdu nám slouží a prospívají, nebo je načase je pustit a nechat je jít? Staré vzorce nemusí být nutně těmi nejlepšími průvodci při hledání nové cesty.

Naše mysl, tělo i duch jsou ostré jako čepel meče. Ostří meče může být použito jak pro ničení, tak pro léčení. Znovu je volba jen na nás samotných, zda jej použijeme k odetnutí škodlivých konceptů, toxických vztahů a břemen minulosti. Anebo s ním raníme sebe či ostatní.

Meč nás vyzývá, abychom svoje dary používali rozhodně, ale s moudrostí. Ostří je nejlépe použít k tomu, abychom se osvobodili z pastí, které jsme si na sebe sami nastražili.

Bohyně Athéna, představující naši vlastní vnitřní moudrost, nám předává jednoznačný vzkaz: Víte, co máte udělat.

I když se můžeme cítit zmatení, zahlcení myšlenkami, strachy, obavami a pochybnostmi, pokud se dostatečně ztišíme, využijeme čas k niternému naslouchání vlastní intuice, odpovědi samy vyplynou na povrch. Je to jako se sklenicí vody, plnou usazenin a nečistot. Pokud s ní budeme třást, voda bude zakalená, ale když ji necháme stát na místě a chvíli počkáme, kal se sám usadí na dně a voda bude čirá.

Stejně tak je to s naší myslí. Jaký jiný čas než období Samhainu, Dušiček, by byl vhodnější pro to nastolit takovou poklidnou atmosféru, kdy aspoň na okamžik netřeseme vlastními myšlenkami, ale ponecháme je, aby se usadily, a my jsme mohli jasně a čistě vidět vyšší záměr, který nás vede k tomu, abychom naplnili smysl toho, proč jsme se sem narodili. Anebo aspoň našli nadhled nad tím, co se nám nyní děje, odstup od věcí, co nás trápí. A o krůček se přiblížili k pochopení.

Nezpochybňujte svoje vnitřní vedení. I když jsme někdy v situacích, kdy můžeme potřebovat vedení nebo radu vnější autority, někoho, kdo nám připadá moudřejší nebo vědomější než my sami, nakonec neexistuje žádná lepší autorita než naše vnitřní moudrost a intuice.

Čím více jí budeme důvěřovat, tím jasnějším a zřetelnějším hlasem k nám bude promlouvat.

Přeji vám požehnaný Samhain.

A pokud je cokoliv, co byste se mnou chtěli probrat osobně, budu ráda, když mi napíšete a domluvíme si výklad nebo konzultaci.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *