Ne vždycky se všechno povede podle plánu

Krásný den, milí přátelé,

při výkladu na dnešní den jsem intuitivně sáhla po runových kartách. Ačkoliv s runami pracuji denně při své osobní magické praxi, na věštění je používám zřídka.

Zatímco u Lenormandu či Tarotu nemám problém ptát se i na to, co si mám dát k večeři, a různé věštecké karty doma rozhazuji do vzduchu jak Večerníček noviny, tak s runami je to jiné, tam cítím velký respekt a ptám se jen občas.

Ale sem tam ta chuť přijde, ruka mi na ně padne, a tak je to i dneska.

Runa Tiwaz, která na mě dnes vyklouzla z nádherně ilustrovaných karet Renaty Herber, je spojená s bohem Týrem, který je spojován s válkou a vítězstvím, ale také spravedlností a ctí.

Jedním z příběhů, který ukazuje Týra v podobě vykonavatele spravedlnosti, je vyprávění o spoutání vlka Fenriho.

Vlk byl jedním z dětí Lokiho a obryně Angrbody. Jistou dobu ho drželi v Ásgardu a Týr byl jediný, kdo měl dost odvahy, aby ho krmil a staral se o něj. Ale vlk rostl a žral a nabýval na síle, dokud nebylo jasné, že pokud nebude zkrocen, všechny zničí. Bohové se pokoušeli Fenriho spoutat, ten však lámal všechny okovy, které byli bohové schopni vytvořit. Pak dvergové ukuli pouta zvaná gleipnir, jejichž výrobě použili šest těžko dostupných ingrediencí: zvuk kočičího kroku, ženský vous, kořeny hory, šlachy medvěda, rybí dech a ptačí sliny. Když byla práce hotova, zavolali vlka, aby na něm pouta vyzkoušeli, slibujíce, že je bude moci snadno zlomit. Ale tentokrát Fenrir, obávající se lsti, požadoval záruku – aby mu jeden z bohů strčil ruku do tlamy.

Jediný, kdo tomuto požadavku vyhověl, byl Týr. Když se ukázalo, že pouta nelze přetrhnout a že bohové na Fenriho ušili léčku, ukousl vlk Týrovi ruku.

Týr tak díky své oběti vlastně učinil legálním to, co by jinak bylo pouhým podvodem.

A proč je bůh práva a spravedlnosti zároveň bohem války? Pro starověké germánské národy v tom nebyl žádný rozpor, neboť válka nebyla jen krvavou bitvou, byla také rozhodnutím, které bylo získáno mezi oběma bojujícími stranami a zajištěné přesnými právními pravidly. Týr, na rozdíl od Thóra, který je spojen s fyzickým aspektem boje a se silou, odkazuje spíše na právní rozhodnutí a otázky spravedlnosti boje.

Obracíme se tedy na něj v případě, že potřebujeme jeho pomoc s vítězstvím v právním či jiném sporu. S vědomím jeho postoje ke spravedlnosti a cti, bychom však o tuto pomoc měli žádat až tehdy, budeme-li si jisti, že jsme v právu a že nechceme získat nic na úkor druhého.
Týr nám také může pomoci získat sílu a odvahu v obtížných situacích či najít cestu ve složitých rozhodnutích, ovšem pouze za podmínky, že dokážeme být čestní a upřímní sami k sobě i k ostatním.

Tiwaz je runa, která nás vybízí najít naši bojovnou stránku. Pomáhá nám najít odvahu stát si za svými principy a hodnotami, postavit se za svou věc. Zároveň nás nutí dospět a používat sílu s rozvahou. A také nás vybízí k posilování vnitřní disciplíny a vůle.

Co si s toho tedy vzít?

Jak už to u run bývá, jejich poselství má mnoho vrstev. Za sebe bych to mohla dnes shrnout asi takto.

Ne vždycky se všechno povede podle plánu, ale jedna prohraná bitva neznamená prohranou válku. Pokud se snažíme o něco, co není v rozporu s našimi vnitřními hodnotami, o něco, v co se srdce věříme, měly by nás drobné prohry inspirovat k tomu, abychom se z nich poučili a příště tuto moudrost využili ve svůj prospěch.

Poddat se první porážce znamená nikdy nedosáhnout vítězství. Pro výsledek je někdy třeba položit určitou oběť, ať už to znamená třeba vzdát se některých svých zlozvyků, být ve svém snažení více konzistentní, překonat lenost a tendenci brát věci zkratkou.

Pokud skutečně toužíte dosáhnout svých cílů, vaše úmysly jsou čisté a odhodlání posílené vírou v úspěch, nastala ideální chvíle se pustit do boje. Runa Tiwaz vám zaručí úspěch.

Přeji vám krásný, vůní nadcházejících vítězstvích prosycený den

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *