Výklad karet Velké Arkány Rider White Tarotu a indické spirituality

Milí přátelé,

jak jsem slíbila, přicházím dnes s výkladem trojice karet, které jsou kombinací Velké Arkány Rider White Tarotu a indické spirituality.

Pojďme se podívat, co vám toto na první pohled nekonvenční spojení sdělí a jaký vzkaz pro vás má 🙂

Pokud jste si vybrali první kartu (ta u slona), promluvila k vám Usha (Mág).

Usha je bohyní svítání. Je zobrazována jako krásná mladá žena, která řídí kočár tažený zlatě rudými koňmi. Na své cestě po nebesích ohlašuje příchod slunečního boha.

Usha reprezentuje silný ženský symbol indické tradice. Tato bohyně chápe, že ke znovuzrození dochází v každém okamžiku, a její záře je symbolem propojení všech věcí ve vesmíru.

Je uctívána jako božstvo, které každý den oživuje Zemi, odvádí chaos a temnotu, uvádí všechny věci do pohybu a posílá živé bytosti, aby vykonávaly své povinnosti.

Nacházíte se v bodě života, kdy máte k dispozici vše, co je zapotřebí, abyste dosáhli svého cíle. Máte inteligenci, znalosti, sílu, zdroje a organizační schopnosti, abyste zhmotnili své sny.
Už chápete, že neexistuje nic jako jedna daná pevná realita, obecně platná pro všechny. Rozumíte tomu, že každý z nás si tvoří vlastní realitu a jste připraveni stát se tvůrcem svého života.
Je načase využít svých schopností a kreativně ovlivňovat tok událostí. V každé chvíli se rodí nová myšlenka, nový nápad, nová příležitost, a vy jste připraveni je přetavit do reality, která bude v souladu s tím, čeho chcete v životě dosáhnout.
Všechno, co čeho se chystáte pustit, má velkou šanci na úspěch. Rozhodnutí, která učiníte, jsou předurčena k tomu, aby nastolila nový směr ve vašem životě.
Díky tomu, co jste se už naučili, díky znalostem a dovednostem, které jste již rozvinuli, máte příležitost vyřešit vše, co vás až dosud drželo na místě nebo jste se kvůli tomu neustále točili v bludném kruhu.
Zaměřte energii na konkrétní cíl, buďte vědomí ve svém počínání, buďte kreativní a nenechte se rozptylovat rušivými vlivy.
S jasným záměrem a dobrou motivací zvládnete využít všeho, co máte k dispozici, abyste dosáhli, po čem toužíte.

Druhá karta (ta uprostřed) je tarotovou kartou Ďábla, vyjádřená postavou Asury.

Asurové jsou popisováni jako napůl lidé a napůl bytosti podobné hadům. Coby protiklady Dévů (bohů) jsou bytostmi lačnícími a hladovějícími po síle.

V současném hinduismu jsou démony, ale nebývalo tomu tak vždy – jejich úpadek nastal až poté, co pozbyli své božské dobroty. Nebyli tedy vždy zlí, pouze se nechali strhnout k pádu kvůli svým charakterovým vadám a slabostem.

Ďábel je kartou posedlosti, nezdravé touhy vlastnit a manipulace. Varuje nás před uvězněním v nezdravých vztazích, situacích a návycích.

Jakkoliv v nás podoba ďábla nebo démona může vyvolat pouze negativní pocity, je dobré si uvědomit, že jsou pouze symboly. Ďábel je vlastně tím, co Jung nazývá archetypem stínu.

Tato karta nám může ukazovat, že ne všechno, co chceme, je to, co skutečně potřebujeme. Ne všechno, po čem lačníme, je pro nás prospěšné. A i když se zdá, že by nám to udělalo radost a přineslo uspokojení, v konečném důsledku bychom se ocitli v pasti závislosti.
Je to jako se vším, co na první pohled vypadá dobře, ale nijak by nám to neprospělo. Někdy se prostě vyplatí říct další sleničce vína, další koblize nebo dalšímu partnerovi, který se k nám nechová tak, jak si zasloužíme, NE.

Největší moc nad námi náš stín, nebo chcete-li ďábel, má, pokud se ho snažíme potlačovat. Všechny naše škodlivé tendence mají nějaký důvod. Jedině tehdy, pokud se poctivě a upřímně podíváme pod pokličku našeho chtění, můžeme z něj najít cestu ven.

Pomůže nám, pokud si uvědomíme, že naše touhy nás nemají pod kontrolou, že nejsme jen bezmocně tažení a smýkání životem zleva doprava. V každém okamžiku máme svobodnou možnost učinit rozhodnutí. A je jen na nás, kudy se vydáme.

Třetí karta je symbol bohyně Táry, jejíž jméno je v doslovném překladu ze sanskrtu Hvězda.

Tára je ženským bódhisattvou, velkou soucitnou matkou, hvězdou na nebesích. Je archetypem vnitřní moudrosti. Je bohyní transformace, vědomé cesty k osvobození.

Říká se, že její soucit s žijícími bytostmi je silnější než soucit matky s vlastními dětmi. Mimo jiné přináší dlouhý život a ochraňuje nás na cestě k osvícení.

Hvězda označuje bod, kde se na nás štěstěna usmívá, ozařuje naše sny, naděje a přání příslibem jejich naplnění a zhmotnění. Je kartou naděje a inspirace.

Vesmír vždy pracuje ve váš prospěch. Vložte důvěru v to, že vše se děje tak, jak má, že všechny situace k vám přicházejí proto, aby vám pomohly dosáhnout, po čem toužíte. Nedělejte ale tu chybu, že budete plánovat a vymýšlet, jakou cestou se vaše přání vyplní. Nechte Vesmír pracovat jeho vlastním tempem a vlastním způsobem. Učte se věřit a hledět kupředu s nadějí.

Ne ale nadějí, kdy si v hlavě přehráváte iluze a pohádky, které nemají s realitou nic společného. Naopak, naděje hvězdy je založena na pochopení, že bez toho, abyste vykročili, nemáte šanci dojít k cíli.
Inspirace a napojení na Vesmír, které k vám přichází, od vás ale nepožaduje urputnost, nechce, abyste se do svých snů zakousli jako zuřivý pitbull.
Jedině v uvolnění, v pocitu naprosté důvěry, máte možnost sáhnout si až na hvězdy. Buďte otevření vizím a hlasům vašeho vnitřního já, které k vám přicházejí. Nechte se jimi vést a inspirovat se k akci.
Pokud to sami sobě dovolíte, můžete zjistit, že to, o čem jste si mysleli, že je limitem vašeho potenciálu, je teprve začátek něčeho mnohem většího.

Doufám, že jste si v dnešním výkladu našli pro sebe aspoň kousek inspirace.

Pokud potřebujete na svoji aktuální situaci nahlédnout podrobněji a více do hloubky, budu ráda, když mi napíšete a domluvíme se na osobním výkladu nebo konzultaci.

Mějte se krásně.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *