Runové karty od Renaty Herber – poselství

Milí přátelé,

dnes tu mám pro vás další trojlístek karet, které k vám chtějí promluvit se svým poselstvím.

Tentokrát jsou to runové karty od Renaty Herber.

Runy používám pro výklady opravdu jen výjimečně, ale jelikož jsem s nimi v předchozích dnech hodně pracovala při přípravě na rituál Imbolcu, bylo nasnadě, že jsem pro výklad tentokrát nemohla sáhnout jinam 🙂

Princip je stejný jako vždy. Intuitivně si vyberte jednu ze tří karet, která k vám nejvíce promlouvá nebo nejvíc přitahuje vaši pozornost.

Zítra karty odkryji a vy se dozvíte, co se dozvědět máte.

Přeji vám krásné pondělí, úspěšný vstup do nového týdne ať se vám daří podle vašich představ 

Odhalení karetního trojlístku je tady 😊

Pokud vás přitahovala první karta (z vašeho pohledu ta nalevo), vybrali jste si runu Eihwaz – Tis.

Tato runa je spojována s mystériem smrti a života, věčného koloběhu vzkříšení.

Eihwaz je symbolem protnutí světů, symbolem spirituální osy vedoucí mezi Horním a Dolním světem a jejich spojení ve středním světě, Midgardu.

Eihwaz může být vnímána jako runa smrti nebo konce. Oznamuje, že něco musí skončit, aby se něco jiného mohlo zrodit. Je ale i runou transformace, mystického zasvěcení, putování do míst mimo běžnou realitu.

Strach z fyzické smrti, a přeneseně řečeno, z konců jako takových, nám brání dosáhnout našeho skutečného potenciálu. Runa Eihwaz nám pomáhá pochopit smrt jako jen jednu etapu mnohem větší a komplexnější cesty.

Tis je strom se schopností úžasné regenerace, díky které se může dožít velmi vysokého věku, dalo by se téměř říct nesmrtelnosti. I my můžeme cyklus našeho bytí vnímat jako neustálý proces smrti a dalšího zrození, a runa Eihwaz nám může pomoci si na fragmenty těchto cyklů minulých životů rozpomenout. Dává nám také šanci nahlédnout pod povrch věcí a navázat kontakt s nehmotným světem.

🌲Něco ve vašem životě končí. Nelpěte na tom a nechte to odejít.
Pamatujte, že konec je zároveň novým začátkem a že nelze nehybně setrvat na místě. K tomu, aby se něco mohlo zrodit, je potřeba uvolnit místo a nechat zemřít to staré. Nemějte strach, je to přirozená součást cyklu života.
Dovolte změnám proběhnout a s odvahou přijměte nové začátky.🌲

Spočinuly vaše oči na prostřední kartě? Pak jste se cíli být přitahováni poselstvím, které přináší runa Gebo – Dar.

Gebo je runa spojená s výměnou, se vzájemným obdarováním a také s mystickým spojením ženského a mužského principu.

Gebo v sobě obsahuje kompletní proces dávání, počínaje dárcem, přes darované až k obdarovanému. Symbolizuje také spojení skrze akt vůle, jehož cílem je dosáhnout nějakého výsledku.

Dary a dárky jsou příjemná věc, ale pokud přijmeme nějaký dar, zavazujeme se vlastně dárci, že mu rovněž něco věnujeme na oplátku. Pokud něco přijímáme, měli bychom vždy myslet na to, že budeme na druhé straně také muset něco věnovat.

Stejně tak nemůžeme dosáhnout stavu, kdy k nám budou události, věci a lidé v našem životě přicházet jako dary, co nás obohacují, aniž bychom se sami otevřeli procesu dávání.

Nebo jednodušeji řečeno – abychom něco dostali, musíme se naučit dávat. Pokud si například přejeme nadbytek a hojnost, je potřeba, abychom křečovitě nedrželi všechna naše aktiva v dlaních, ale s lehkostí štědře dávali tam, kde je potřeba.

Na druhou stranu je třeba vyvarovat se toho, že budeme jenom a pouze dávat. Abychom skutečně zhmotnili svoje sny do reality, je třeba dokázat se nastavit do „příjímacího módu“, dovolit sami sobě dostat vše, po čem toužíme.

Cílem by tedy mělo být naučit se vnímat dávání a braní jako neoddělitelné součásti, jako dvě pomyslné misky vah, které je vždy třeba uvést do rovnováhy.

🎁Do vašeho života přichází dary, ať už materiální nebo duchovní povahy. Nechte je přijít a dovolte si je přijmout. Gebo je velmi pozitivní runa, má ale své úskalí. Nezapomeňte být vděční za to, co jste získali, a mějte na paměti, že pokud chcete zažít skutečnou hojnost, musíte se o svoje dary naučit dělit.🎁

Promlouvala k vám nejsilněji třetí karta, tedy ta z vašeho pohledu vpravo?
Pak vám má co říci runa Raido – cesta.

Raido symbolizuje cestu ve všech jejích významech, nejen v tom hmotném, ale i duchovním slova smyslu.

Raido znamená také nasměrování síly na cestu, která vede ke správnému výsledku.

Raido je runou pohybu a akce. ale také runou tance a rytmu.

Rytmická povaha runy Raido odkazuje i na důležitost rituálů, protože právě díky rytmické a rituální činnosti můžeme lépe vnímat svůj osobní rytmus, splynout s ním a tím se stát jedním s rytmem světa, přírody a vesmíru.

Pokud jsme v souladu s naším vnitřním rytmem, dokážeme-li najít ve svém směřování to správné „flow“, kdy neplujeme proti proudu, ale naopak umíme využít jeho síly, abychom se posunuli tam, kam chceme, budeme se pohybovat vpřed takřka bez úsilí.

Nebo jinými slovy – pokud uvedeme celou svou bytost, naše vědomé i nevědomé části, do naprostého souladu s naším záměrem, jediným zákonitým výsledkem je okamžitý pohyb kupředu, směrem k našemu cíli.

🏇Ve vašem životě nastal okamžik k akci. Neváhejte, neseďte na místě, nepřemýšlejte o tom, že něco uděláte, ale konejte. Ať jsou vaše plány jakkoliv smělé nebo na první pohled vypadají nereálně, odložte strach stranou a vydejte se na cestu za tím, po čem toužíte. Nasměrujte svůj pohled k cíli a nezapomeňte, že každá cesta, i ta sebedelší, začíná prvním krokem.🏇

Doufám, že jste si ve výkladu našli to, co jste se potřebovali dozvědět 🙂

Pokud řešíte něco konkrétního, budu ráda, když mi napíšete a domluvíme se na osobní či telefonní konzultaci nebo na výklad po mailu 🙂

Užijte si krásný den.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *