Úplňkový karetní trojlístek

Milí přátelé,

V neděli 9.2.2020 v 8:33 vrcholí úplněk v ohnivém znamení Lva.

Tento úplněk, nazývaný také sněžný, nám přinese příval kreativní energie a vytáhne nás z naší introvertní ulity.

A samozřejmě, jako každý úplněk, z nás taky uvolní spoustu nedořečených emocí a prožitků – a dá nám možnost jim porozumět, pochopit je a zpracovat.

Díky vlivu Lva můžeme čekat i novou vášeň do vztahů a v oblasti sexuality 😊 Máme se tedy na co těšit 😊

Na co se zaměřit, abychom úplňkovou energii co nejlépe využili? Vodítko nám může poskytnout následující karetní trojlístek.

Soustřeďte se karty. Která z nic vás k sobě nejvíce přitahuje, ke které se nejvíce vrací váš pohled? Která z nich k vám promlouvá?

V neděli, v čas úplňku, karty odhalím a předám vám jejich vzkaz 😊

Je tu úplněk, a tak přichází odhalení karetního trojlístku, který jsem vyložila, abychom se společně podívali, na co se máte dnes zaměřit, jaké téma si v tento čas žádá pozornost a co je třeba zpracovat, případně integrovat do dnešních rituálů, chystáte-li nějaké 😊

👩‍👧‍👧První karta mluví o rodině, rodu a naší rodové linii. O tom, kam patříme, nebo si myslíme, že patříme.👩‍👧‍👧

Vyzývá nás, abychom prozkoumali svůj vztah k vlastní rodině, k lidem, kteří nás ovlivnili, a to buď napřímo výchovou a vlivem v našem dětství, anebo na první pohled méně viditelně, v podobě rodinné karmy, která nás ovlivňuje.
Každá rodina má svůj příběh, který ji formoval. Každá rodová linie má krom věcí, z nichž rosteme a které nás vyživují, také svoje traumata, svoje bolesti a svoje nezpracované problémy, jež jsou, ať už se nám to líbí, či ne, také našimi problémy.
Pokud vás k sobě přitahovala tato první karta, je tento úplněk obdobím, které můžete věnovat reflexi toho, co jste si přinesli ze své původní rodiny, co je vaším dědictvím po předcích a co předáváte dál, ať už svým dětem, anebo, díky tomu, jak žijete, světu obecně.
Které rodinné poselství s vámi rezonuje a je pro vás zdrojem stability, vědomí vlastní sounáležitosti s lidmi, kteří tu byli před vámi a jejichž krev (nebo chcete-li DNA) je součástí vaší krve?
Které příběhy nejsou vaše vlastní a toužíte je převyprávět po svém?
Přestože je zřejmé, že bychom tu v naší fyzické realitě nemohli existovat, pokud by nebylo lidí, kteří v naší rodině přišli před námi, a navzdory vděčnosti, kterou bychom měli cítit ke svým předkům a ke svým rodičům za to, že nám dali život, pomůže nám, pokud si uvědomíme, že být vděčný neznamená mít povinnost žít podle očekávání naší rodiny, pokud s námi toto očekávání nesouzní.
Vymezit se, najít si svou cestu, přijmout svou jedinečnost – nic z toho neznamená, že neoceňujeme to, co nám naše rodina a naši předci dali, nebo že se zříkáme svého dědictví po nich.
Znamená to jen, že přejímáme zodpovědnost sami za sebe a uvědomujeme si sílu, která nám dává možnost vědomě změnit vzorce, které se v naší rodině předávaly po generace.
Můžeme být součástí příběhu naší rodiny, a přitom vyprávět příběh vlastní. K tomu, abychom našli svou cestu, nemusíme odmítat cestu těch, kteří tu šli před námi a jejichž genetickým i spirituálním pokračováním jsme my sami.
Nemusíme ale jen z úcty k těm, co nám dali život, volit cestu, která neožívá pod našima nohama.
A pokud z nějakého důvodu máme pocit, že místo toho, abychom odkaz naší rodiny mohli nést s hrdostí a že místo toho, aby nám podpora našich předků, těch, co známe, i těch, co tu byli tak dávno před námi, že si nikdo nepamatuje jejich jméno, dává sílu, které nás zezadu podpírá, když jdeme kupředu?

Vždycky je tu možnost přezkoumat svůj vztah k samotnému obsahu toho, co pro nás rodina znamená. Jsou to lidé, kteří nás vychovali, lidé, s nimiž sdílíme stejné dědičné znaky, lidé, co nosí stejné jméno jako my? Nebo to pro nás v hlubším smyslu mohou být všichni ti, kteří jsou nám blízko, podporují nás, poskytují nám ochranu a vědomí, že někam patříme?

Rodina nemusí být jenom ti lidé, které máme uvedené na rodném listu. Rodinu si můžeme i vytvořit, ať už tím, že se staneme rodiči vlastních dětí, anebo tím, že do své rodiny přizveme ty, kteří v nás vzbuzují pocit skutečné sounáležitosti. A někdy to dokonce ani nemusí být bytosti z masa a kostí. Při spirituální praxi se naší rodinou mohou v určitém slova smyslu stát naši patroni, naši ochránci nebo další entity, s nimiž blízce spolupracujeme.

Ať už je náš pohled na rodinu jakýkoliv, ať už ta naše pro nás znamená cokoliv, ať už vědomě a chtěně žijeme a akceptujeme náš rodinný příběh, nebo jsme ve fázi, kdy toužíme se proti němu vymezit. Dnešní den je vhodným časem k tomu najít si svůj vlastní postoj k tomu, co nám předala naše rodina, a k tomu, co my předáváme nebo chceme předat těm, kteří v naší rodové linii přijdou po nás.


🎨Druhá karta je kartou kreativity a tvůrčího potenciálu.🎨

Kreativita je přímo spojená s plodnou silou uvnitř každého člověka.
My sami, naše vlastní existence, je výsledkem nesmírného proudu kreativní energie, úžasného zázraku. Kde jinde můžeme vidět, jak kreativita a životní síla spolu souvisí než právě v aktu zplození, v okamžiku, kdy se vědomí ožije ve spojení dvou buněk – vajíčka a spermie – a stane se počátkem života?
A stejně tak, jak se v lůně matky rodí nová bytost, je naše mysl místem, kde se rodí nové myšlenky, nápady, plány a touhy – aby se pak, po době gestace, mohly zhmotnit v reálném světě a stát se doslova čímkoliv.

Stejně tak, jako je neskonale fascinující, že my sami jsme jednou byli pouhým spojením dvou buněk, je ohromující, že cokoliv, co je produktem lidské činnosti, ať už je to sebevětší či sebesložitější, bylo nejprve pouhou myšlenkou, tvůrčím zážehem energie v naší mysli.

Všechny divy světa, všechny nádherné chrámy, všechny mrakodrapy, všechny technologické výdobytky od letadla přes pračku až k mobilnímu telefonu, všechna umělecká díla, knihy, obrazy, písně, všechny předměty, které denně používáme, všechny pokrmy, které jíme, všechno, co bylo vytvořené, bylo nejprve myšlenkou.

Pokud se tedy díváme na myšlenku jako na pomyslné vajíčko, které čeká na oplodnění, je to právě ta kreativní jiskra, ten oživující okamžik, kdy myšlenku máme chuť realizovat, která se s ní spojí a dá jí možnost vyrůst v něco hmatatelného.

Být kreativní, spojit se s proudem nekonečné tvořivosti, znamená otevřít se samému životu, jeho nejhlubší podstatě.

Možná někteří z vás namítnou, že být kreativní je náročné, že nápady nechodí jen tak odnikud, že je potřeba je pracně vymyslet a slepit dohromady z útržků a fragmentů myšlenek, co se postupně nakupí v mysli.

Ale je to přesně naopak, kreativita a plodná síla v tom nejširším slova smyslu je ta nejpřirozeněji věc ve vesmíru, je samotnou jeho podstatou, stejně tak jako je podstatou přírody, která neustále tvoří a dává vznikat novému životu, a jako je i naší podstatou, kteří v každém okamžiku, ať už vědomě, nebo častěji spíše nevědomě neustále tvoříme naši vlastní realitu.

Pokud vaši pozornost přitáhla prostřední karta, nacházíte se v období, které přímo vybízí k tomu napojit se na zdroj vlastní kreativity a tvořivosti. Není potřeba hledat tento zdroj někde venku, je tu vždy s vámi, neustále přítomný. Není ho dokonce potřeba hledat ani v sobě, protože se nikdy nikam neztratil. Jediné, co je potřeba, je se mu otevřít a nechat ho proudit skrz sebe.

Naučte se vnímat svůj kreativní potenciál v čemkoliv, co právě děláte, i kdyby to měly být zdánlivé banality jako příprava jídla, sestavování prezentace do práce nebo plánování nedělního výletu. K tomu, abyste objevili vlastní tvůrčí potenciál, nemusíte hned skládat operní skladby nebo psát romány.
Samozřejmě, pokud vás to láká a cítíte se být voláni múzami, směle přijměte jejich pozvání a nechte svou kreativitu, ať kouzlí se slovy, notami či barvou.
Je jedno, jaký způsob si zvolíte, důležité je, jaké prožitky si z této cesty odnesete.
A čím víc budete v kontaktu s touto oživující kreativní silou, tím více si začnete být vědomi faktu, že všechno, doslova všechno, co děláme, o čem mluvíme a na co myslíme, je kreativní hybnou silou, která přímo vytváří ten nejdůležitější scénář v naší realitě – scénář našeho vlastního života. Naučme se tedy díky kontaktu s vlastní tvořivostí být těmi nejlepšími vědomými scénáristy.


🌓Třetí karta přichází s tématem cyklů a cykličnosti.🌓

Cyklus je definovaný jako pravidelně se opakující řad změn nebo období. Je to vlastně neuvěřitelně fascinující, když si uvědomíme, že všechno kolem nás probíhá v cyklech a že tedy všechno vlastně je neustálým koloběhem opakujících se změn.

Jako by nic nemohlo skutečně existovat v nehybnosti, jako by změna byla tou skutečnou jistotou, kterou máme.

Když se podíváme na přírodu kolem sebe, na její střídání cyklů, na opakující se rytmus změn, které se v ní odehrávají, a uvědomíme si náš vlastní životní cyklus jako odraz těchto změn, zůstaneme ohromeni v pocitu, že jsme součástí přírody mnohem víc, než jsme si možná mysleli. Bez ohledu na to, jak moc jsme se vzdálili tomu, co můžeme považovat za přirozené, naše těla a naše samotná podstata je pořád odrazem jevů, které se opakují v přírodě.

My ženy máme tu výhodu, že se můžeme povahou cyklu zabývat v plodném období našeho života velmi důkladně a podrobně – pokud se nenecháme odradit společensky vnuceným studem nebo pocitem, že naše přirozené tělesné pochody jsou neslušné, nevhodné a menstruační krev by měla správně být průzračně modrá.

Právě díky opakujícím se cyklům, které se odehrávají přímo v našem vlastním těle, můžeme skutečně intimně prožít reflexi toho, co se během celého roku odehrává kolem nás. Jaro, jako období rozkvětu, léto jako čas zrání a připravenosti přijmout nový život, podzim jako pozvolný úpadek a chystání se k odpočinku a zima jako doba, kdy se vše pohrouží do sebe a regeneruje, aby se na jaře opět mohlo probudit v koloběhu nového životního cyklu.

Ale není to jen ženské tělo, v jeho menstruačním cyklu, které nám může pomoci naladit se na koloběh změn v přírodě a vesmíru obecně. Stačí se podívat na oblohu, na nejbližší astronomické těleso.

Měsíční fáze jsou dalším obrazem cykličnosti jevů, které můžeme prožívat a studovat sami na sobě. Možná jsme se naučili potlačovat pocity, které v nás jednotlivé lunární fáze vyvolávají, možná si odmítáme připustit, že by naše emoce, naše vnímání a naše vlastní cykly mohly jakkoliv souviset s něčím, co krouží kolem naší planety.

Pokud si vás k sobě přetáhla třetí karta, zkuste, odložit předsudky, pochyby a nedůvěru stranou. Zkuste aspoň na několik cyklů experimentovat s tím, že si budete více vědomí toho, v jaké fázi se měsíc nachází a jakým způsobem se tato energie zrcadlí ve vašem vlastním životě.

Skrze tyto přírodní cykly můžeme najít pochopení pro naše vlastní cykly, můžeme se na ně lépe naladit a naučit se vnímat, v jakém cyklu se sami nacházíme. Jsme stejní jako úplněk, záříme na noční obloze svůdným stříbřitým svitem, nebo je naše aktuální energie podobná temnému měsíci, kdy se všechna energie nahromadí pod povrchem, kde zdánlivě nehybně čeká na chvíli, kdy vytryskne ven?

Naučme se poslouchat signály, které nám dává naše tělo i duše, citlivě pracovat se vzkazy, které od nich dostáváme. Jsme v cyklu expanze, nebo regenerace? Potřebujeme zářit, nebo se stáhnout?

Pokud se naučíme vnímat svoje cykly, chápat je jako odraz cyklů přírody a sladit se s potřebami, které jednotlivé cykly přinášejí, nemže nám to přinést nic jiného než užitek, protože vše, co máme k dispozici, budeme vždy schopni využít naplno. Díky tomu, že se naučíme plout po proudu a se svými cykly spolupracovat, místo toho, abychom jednali v rozporu s tím, co přinášejí, budeme stejně jako příroda rozpoznávat cyklus odpočinku a růstu a správně využívat to, co nám nabízí.

Doufám, že jste si v dnešním poselství karet Sebeléční našli pro sebe to, co vám přinese užitek a inspiraci.

Budu moc ráda za sdílení vašich pocitů, nápadů a myšlenek. A pokud cítíte, že potřebujete vaši aktuální situaci probrat podrobněji a více do hloubky, napište mi zprávu a můžeme se domluvit na osobním výkladu či na konzultaci, kde si o všem můžeme popovídat a požádat společně karty o náhledu na to, kudy se v životě vydat dál.

A pokud vám byl tento příspěvek jakkoliv užitku a cítíte, že by mohl pomoci i někomu jinému, budu ráda, když ho budete sdílet i svým přátelům 😊

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *