Mystické šamanské orákulum – 3×3 výklad na měsíc duben

Milí přátelé,

někdo v izolaci peče bábovky, já zase vymýšlím, jak trochu vylepšit výklady, ať máme zase trochu něco jiného, než obvykle 😉. A tak jsem dnes místo oblíbeného trojlístku přinesla hned 3×3 výklad na měsíc duben 🌼🌼🌼.

Utkvěl váš pohled na prostředním řádku karet? Přichází k vám Mystické šamanské orákulum, aby vám napovědělo něco o tom, jak budete prožívat následující měsíc.


Duben přichází s otázkou, jak vy sami chápete proces dávání. Umíte stejně dobře věci přijímat, jako jste ochotni je ze sebe vydávat? Umíte sami sobě dovolit otevřít se hojnosti? 

Emoce, které vás v následujících týdnech pohltí, možná budou připomínat rozbouřenou řeku, ale pamatujte, že voda má regenerační schopnosti a vy jste obdrželi příležitost vyjít na břeh očištění. 

A díky tomu budete mít i možnost lépe pochopit své místo v kruhu života. 

Dar. Slovo, které v nás vyvolává veskrze příjemné pocity. Kdo by také nerad dostával dárky? Podstata daru ale není tak jednoznačná, jak by se mohlo jevit. 

Dar není jen to, co dostaneme a co nás obohatí. Dar je především aktem výměny. Co skutečně můžeme darovat? A jsme schopni vybalancovat křehkou rovnici mezi dáváním a braním, nebo možná lépe řečeno dáváním a dostáváním? 

Mnoho z nás se naučilo dávat. Dáváme, protože se to od nás očekává, dáváme, protože to tak má být, dáváme, protože se obáváme, že pokud tak neučiníme, nebude nás mít nikdo rád, budeme odmítnuti nebo odsuzováni.

A tak často nejsme při obdarovávání druhých, ať už hmotnými věcmi, ale častěji spíše našimi skutky a činy, motivováni štědrostí. Nedáváme z nadbytku. Pro to, co vydáváme ostatním, saháme do vlastních rezerv. A pak se divíme, proč nám dávání nepřináší žádné, nebo jen velmi malé uspokojení. 

Pro mnoho z nás je představa, že bychom nejprve měli dávat sami sobě, a poté až ostatním, vrcholně sobecká a morálně neakceptovatelná. A pak se divíme, proč je naše srdce jako bezedná díra, kterou nelze naplnit tím, co skutečně potřebujeme, bez ohledu na to, kolik tam toho naházíme. Nechápeme, že chceme-li zasytit tuto potřebu tím, co si bereme od druhých, nikdy svůj hlad neutišíme.

Je čas, abyste přehodnotili svůj vnitřní postoj spojený s dáváním. Karta s názvem Dar vás vede, abyste pochopili, že dávat ostatním můžete jen tehdy, když máte sami dostatek. A že tento dostatek může přijít jen, pokud budete schopni nejprve naplnit svoje vlastní potřeby.

A abyste dokončili celý cyklus dávání a braní, žádá se po vás, abyste přijali myšlenku, že otevřít se hojnosti a dovolili si přijímat všechny dary, které nám život nabízí, začíná pocitem vděčnosti. 

Jsme uvyklí nejprve něco dostat a pak za to poděkovat. Nyní se musíte naučit, že celý proces je třeba úplně otočit. Teprve v okamžiku, kdy budete schopni cítit vděčnost, bez ohledu na to, zda máte hodně nebo jen málo, pustíte k sobě všechno, po čem jste toužili. 

Následující týdny vás mají neučit rovnováze mezi výdejem a příjmem, ale budou také obdobím, kdy se na povrch budou snažit vyplout různé emoce. Spodní proudy, které byly zatím tiché a nehybné, se rozvodní a přinesou s sebou nečekané pocity.

Emoce jsou jako voda. Proměnlivé, bez hranic, mohou držet formu, anebo se z ní mohou úplně vylít… dají se kontrolovat, ale přesto se jejich síla může stát nezvladatelnou.

Vaším úkolem ale není své emoce přetvářet a dokonce ani nějak výrazně usměrňovat. Nejlépe porozumíte tomu, proč se objevují, budete-li je nyní pouze pozorovat, bez hodnocení, bez potřeby si je nějak onálepkovat a kategorizovat.

Nic z toho, co prožíváte, není ani dobré, ani špatné, ani vysoké, ani nízké, ani přijatelné, ani nepřijatelné. Prostě to jen je. Nic víc, nic míň.

Dejte svým emocím prostor. Cítíte-li radost, smějte se nahlas. Pokud vás přepadne smutek, nepotlačujte ho, neodsouvejte ho jako škodlivý nebo nebezpečný. Pochopte, že s emoceni nelze bojovat silou, stejně jako silou nezastavíte proud vody, když se vylije z břehů.

Místo toho můžete sílu svých emocí využít. Věnovat jim prostor. Nechat se jimi omýt a očistit.

Přijměte je, ať už jsou jakékoliv. Protože vaše emoce jsou tím nejlepším komunikačním prostředkem mezi vámi a vaší duší. Ať už vám chtějí sdělit cokoliv, neodmítejte je, ale naslouchejte.

A na konci této cesty skrze svoje emoce pak můžete dospět k vnitřnímu pochopení toho, jak vše probíhá v cyklech. 

Přijmout fakt, že jsme součástí přírody, která je cyklická ze své podstaty. Že všechno, co se nyní děje, ať už kolem vás nebo uvnitř vás samotných, má smysl, pokud na to pohlédnete z nadhledu vyšší perspektivy, jako na jednu část kruhu, který se opět uzavře a opět bude opakovat.

Aby se něco nového mohlo objevit, musí to staré zaniknout. Aby mohlo přijít jaro, musíme nejprve projít fází zimy, která vše uspí a zpomalí.

A jakkoliv si jako moderní lidé často můžeme připadat odtržení a oddělení od přírody, ani my nejsme výjimkou z těchto zákonitostí.

Karta Kruh se objevuje, aby nám pomohla pochopit myšlenku, že nic z toho, co se děje, není a nemůže být trvalé. Ukazuje nám, že na této myšlence není nic depresivního ani fatalistického. Naopak, po období nejistoty a strachu nám slibuje zase obnovu a nové začátky.

V kruhu života nikdy nepřijde nic nazmar. A každá ztráta uvolní místo něčemu novému.

1 komentář u „Mystické šamanské orákulum – 3×3 výklad na měsíc duben

  1. Pingback:Odhalení karetního 3×3 lístku – Tiumen

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *