První balíček – selenitové srdíčko, Valpuržina noc, devět karet

Milí přátelé,

tak zatím to vypadá, že Valpuržinu noc/ Beltaie budeme všichni slavit doma, schovaní před nepřízní počasí.

Nicméně, jaký si to uděláš, takový to máš, takže věřím, že si to všichni uděláme hezké 

A co na to karty? Jak jsem slíbila, dnes přináším výklad, který se týká témat tohoto svátku Kola roku: lásky, sexuality a potažmo i plodnosti 

Sice to na první pohled vypadá jako trojlístek, ale dnes to nejsou ani tři, ani šest, ale rovnou devět karet, co jsem pro vás připravila  (To už je promo jako z telemarketingu, že? 

Abyste to měli opravdu kompletní, použila jsem výklad ze všech karet, které poslední dobou nejčastěji používám k osobním výkladům 

Takže na první místě je trojice karet Lenormand. Pro každý výklad jsem použila jiný balíček, abych zachovala úplnost sdělení (přece jen, Lenormandů je “jen” 36, a kdybych pro každý výklad tři odebrala, na ty poslední toho moc nezbude a kdyby se nějaká karta chtěla opakovat, nemá šanci )

Pak přišel na řadu Tarot, po něm Angels and Ancestors Oracle, Magické dimenze a Karty Sebeléčení.

A na závěr, jako třešničky na dortu dvě další karty – Andělské pro odpověď na konkrétní otázku týkající se vašeho milostného a sexuálního života, a Karty Bohyní, které vám doporučí, se kterou bohyní (nebo chcete-li aspektem ženské energie) byste v tomto období měli pracovat.

Obsáhlejší to už to snad ani být nemůže, takže vybírejte, který z balíčků vás nejvíce přitahuje, a zítra se můžete těšit na odhalení 


Odhalení trojice karet trojlístku


Zdá se, že vás čeká období zásadních změn, z nichž ty nejdůležitější budou probíhat uvnitř vás samých. Staré vzorce chování už se přežily a k tomu, abyste našli svou vlastní podstatu, budete muset projevit velkou odvahu a ukázat se světu zranitelní a otevření.

Než budete schopni najít skutečnou lásku ve spojení s ostatními lidmi, čeká vás klíčový úkol: najít lásku sami k sobě.

Řecká bohyně Afrodita vám v čase Beltainu přináší pomoc při uzdravení vaší sexuality a napojení se na její spirituální sílu. 

Váš život čeká změna. A to ne jen tak nějaká změna kosmetického rázu, ale změna doslova zásadní, možná až osudová. 

To, zda to bude změna k lepšímu či horšímu, do značné míry závisí na vašem přístupu a vašem vnímání. Váš postoj rozhoduje o tom, zda ji budete schopni přijmout a integrovat do svého života, nebo zda sami sobě způsobíte obtížné chvilky snahou kontrolovat něco, co je zcela mimo váš vliv působení.

Každou změnu ostatně můžete vnímat jako zdroj nejistoty a obav, anebo jako šanci, jako příležitost k posunu směrem k novým obzorům a možnostem.

V každém případě vám více prospěje, poplavete-li na vlně této změny, než pokud se pokusíte tvrdohlavě pádlovat proti proudu.

Karty naznačují, že pokud jste ve vztahu (nebo se vám nějaký vztah rýsuje), budete pravděpodobně čelit něčemu velmi nepříjemnému zvnějšku, co razantně, možná dokonce brutálně zatne ostří čepele do samé podstaty svazku, který máte. 

Na druhou stranu se vám dostává velké příležitosti (a tady je řeč jak o zadaných, tak těch, kteří partnera hledají) protnout nějaký cyklus, opakující se vzorec myšlení nebo chování, který je příčinou, že se neustále točíte v kruhu identických problémů, z nichž jakoby nebyla cesta ven.

Způsob, jak se z tohoto návykového kolotoče vymaníte, bude pravděpodobně poněkud dramatický, možná až drastický. 

Důležité je, že ať už budete řešit přímo ohrožení vztahu nebo se situace bude týkat spíše odetínání tendence opakovat stejné chyby stále dokola, máte velkou šanci nejen to úspěšně zvládnout, ale ještě být nakonec odměněni pocitem pohody a štěstí. A to už se za tu chvilkovou nepříjemnost, kdy je třeba s takřka chirurgickým přístupem do něčeho říznout, vyplatí. 

V každém případě nic nezůstane tak, jak jste byli zvyklí. A ty nejdůležitější proměny a transformace se nebudou týkat toho, co se děje okolo vás, ale přímo vás a vaší podstaty. 

Stejně jako had budete muset svléct svou starou kůži, zbavit se toho, čím jste byli, nebo spíše čím jste si mysleli, že jste, nebo chtěli být v očích těch druhých.

Nastává čas obnovy, hledání svého já, záměru, se kterým jste se do tohoto života narodili. 

Možná jste se v minulosti potýkali s tím, že vás lidé ve vašem okolí neviděli ve vaší opravdovosti a autenticitě. V tom případě je nyní nasnadě položit si otázku, zda chyba nebyla spíše na vaší straně. Možná jste od nich očekávali, že uvidí pod masku, kterou jste si nasazovali, že prohlédnout mimikry, jimiž zakrýváte svou zranitelnost a citlivost. 

Chcete-li, aby se vám ostatní přiblížili, musíte jim to dovolit a pustit je k sobě.

Karta Hada opakuje a navazuje na sdělení karet předchozích, když vás nabádá, abyste opustili staré příběhy, které sami sobě vyprávíte a podle kterých žijete. Přestaňte sami sebe definovat tím, co bylo. Překonejte vlastní limity a omezení. Překročte hranice, o nichž si myslíte, že jsou skutečné, ale přitom jsou na svém místě jen proto, že jste je tam sami položili.

Změna je nezbytná. Je ale zbytečné se jí bát. Mnohem lepší je využit ji ve svůj prospěch.

Skutečně poznat sama sebe na té nejhlubší úrovni znamená vydat se na cestu za vlastním já. 

Jakmile se napojíte na vnitřní zdroj moudrosti, ať už ho nazýváte duše, vyšší já nebo jakkoliv jinak, otevřete i komunikační kanál mezi svým vědomím a svou intuicí. 

Ta k vám promlouvá neustále, ne vždy je ale slyšena a vyslyšena. K tomu, abyste jí byli skutečně schopni naslouchat, je nezbytné ukotvit se, stabilizovat, získat pevnou půdu pod nohama.

Jenom tak budete schopni věřit sami sobě a nenechat se ovlivňovat tím, co si myslí a co vám tvrdí lidé okolo vás.

Nedopusťte, aby vás cokoliv vykolejilo nebo vyvedlo z míry, nenechte se zmást ničím, co neladí s vaším vnitřním pocitem. Nyní je víc než kdy jindy třeba mu důvěřovat a nechat se jím vést.

Karta Solární panel vám pro podporu napojení se na své autentické, vnitřní já, doporučuje práci s žlutým jaspisem či zlatem. Pomoci by vám mohl i esenciální olej citronová tráva.

A jak se ke všem těm změnám, které se na vás chystají, postavit? Jak najít cestu ke své vlastní podstatě, k tomu, čím jste byli ještě předtím, než vás ostatní pozvolna přesvědčili, že jste něčím a někým jiným? Kudy se dostat k jádru toho, co hledáte?

Oblast, kterou je třeba vyléčit a uzdravit, se týká vašeho přístupu k sobě samým, schopnosti mít se rádi a akceptovat se ve své skutečné, přirozené a nahé podstatě. Ne s nároky na to, abyste byli dokonalí, abyste se zavděčili druhým nebo svým vlastním očekáváním. 

Je třeba naučit se milovat sebe samé jako kompletní balíček. Jako bytosti, které v sobě mají světlo i stín, dobré i ty méně žádoucí vlastnosti, možná nějaké chyby a nedostatky, ale jako celek jsou jedineční a dokonalí ve své nedokonalosti. 

Je čas konečně odložit přehnanou kritiku, jejíž optikou neustále posuzujete svoje skutky. Tlak na výkon, kterým sami sebe srážíte na kolena. To, jako místo, abyste si dopřáli radost z vlastních úspěchů, se pořád honíte za neexistujícím svatým grálem v podobě nějakého cíle, kdy máte všechno perfektní a hotové.

Je čas se uklidnit, přestat běhat jako křeček v kolotoči, a začít naslouchat tomu, po čem volá vaše duše i vaše tělo.

Kdy jindy než v období svátku Beltaine je vhodnější čas napojit se na touhy, které v sobě skrýváte, na touhy, jež jste tak dlouho zanedbávali a zapomínali sytit? 

Zapomeňte na nesmyslné představy, že vyhovět svým potřebám je sobecké, že milovat sám sebe je egocentrické a že upřednostnit sebe před ostatními je znakem narcismu. 

Jak chcete skutečně, naplno, vášnivě, otevřeně a hluboce milovat ostatní, pokud nedokážete stejným způsobem milovat sami sebe?

Jak chcete prožít chvíle vášnivého intimního spojení s druhou bytostí, pokud toto spojení nedokážete prožít sami se sebou a se svým vlastním tělem? 

Jak se chcete utopit v duši toho druhého, poznat ji ve všech jejích aspektech, v jejím světle i jejím stínu, pokud se bojíte skutečně prozkoumat temné kouty duše vlastní?

Karta Hada vás postavila před nutnost svléci se ze své kůže a odhalit světu svou zranitelnost. Karta s názvem Sebeláska k tomu dodává, že abyste mohli prožít lásku, musíte nechat svoje srdce otevřené, i když se domníváte, že vás to činí zranitelnými a nechráněnými. 

Není třeba se bát. 

Položili jste si při pohledu na balíček karet konkrétní otázku? Tohle je odpověď, kterou jste měli dostat.

Vaše obavy jsou neopodstatněné. Všechno nakonec dopadne tak, jak má, jen tomu dejte čas a netlačte na to. Strachem a obavami ničemu nepomůžete, jen splnění svého přání zbytečně oddálíte.

Uvolněte se a nechte vesmír pracovat jeho vlastním tempem. Brzy se budete sami divit, proč jste si vlastně dělali starosti.

Ke komu se při tak důležitém úkolu, jako je hledání cesty k vlastní zranitelnosti, otevřenosti, jemnosti, něžnosti, ale také vášni a smyslnosti, obrátit?

Napadá vás někdo lepší, než řecká bohyně krásy, lásky a vášně Afrodita, která si skrz karty našla cestu do dnešního výkladu? 

Bez ohledu na to, zda jste se narodili v ženském nebo mužském těle, máte v sobě vnitřní ženu, která je pečující a hluboce intuitivní. Napojte se na ni a nechte se jí vést.

Hledejte k ní cestu skrze tanec, skrze láskyplnou péči o své tělo, skrze krásu, kterou vidíte všude okolo vás, skrze milování, doteky a blízkost.

Podnikněte kroky k uzdravení své sexuality, hledejte způsoby, jak se napojit na svou přirozenost, jak pochopit a přijmout svoje touhy, jak je zdravě integrovat do svého života a naplnit jejich potenciál na maximum.

Neodmítejte nic, co je lidské a tělesné a nerozlišujte prožitky na ty vyšší, které se týkají ducha, a nižší, spojené s tělem. Vaše tělo je posvátným prostorem a skrze své touhy můžete prožívat ty nejvyšší spirituální prožitky.

Afrodita přichází, aby vám pomohla prožívat více vášně. Přijměte její pozvání a naučte se těšit a využívat dary, které díky své sexualitě a tělu můžete získat. 

Užijte si nádhernou, magickou noc a přijměte láskyplně všechny změny, které přicházejí. Máte velkou příležitost využít je ke svému růstu. 


A pokud je přece jenom něco, co vám brání najít způsob, kudy přetnout začarovaný kruh, ve kterém se stále točíte dokola, napište mi a můžeme se pokusit najít cestu k řešení třeba v rámci online konzultace.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *