Druhý balíček – výklad pro úplněk ve Štíru – jak naplnit své touhy?

Milí přátelé, dnes v 12:45 vrcholí úplněk, tentokrát ve vodním znamení Štíra. 

Květnový úplněk je také označován jako květný nebo květinový, a důvod je jasný na první dobrou.

Všechno je v plném květu a rozpuku, a to nejen v přírodě, ale i v nás samých (ostatně, jsme také součástí přírody, i když tento fakt často ignorujeme).

Štír je znamení velmi citlivé a citové, intenzivní a vášnivé. A tak můžeme jeho energii využít v napojení se na své nejhlubší touhy.

A právě našich tužeb, toho, jak je realizovat, se týká aktuální úplňkový výklad.

Vyberte si z trojlístku ten balíček, který vás nejvíc přitahuje. Pak se podívejte na odhalení v samostatném výkladu.


Odhalení trojice karet


Vaše situace bude potřebovat nadhled a schopnost vytyčit si nové strategie “přežití”. Abyste naplnili svou touhu, budete muset projít procesem rekapitulace toho, čeho jste dosud dosáhli a kam jste se dostali, a být připraveni na posun, jež vám sice dá možnost pochopit a porozumět věcem, které vám dosud byly skryté, ovšem za cenu, že nic nezůstane na svém místě a nic už nebude stejné, jako bylo.

Důvěřujte procesu. Změny, které vás čekají, jsou součástí vyššího plánu, a i když jsou nevyhnutelné, nakonec se ukáží jako prospěšné.

Yogini Sri Nirya-Pada je zobrazena s hlavou kudlanky nábožné. Kudlanka, v angličtině praying mantis odkazuje k řeckému výrazu “mantis”, který znamená jasnozřivost, předpovídání budoucnosti nebo moudrou osobu.

Sri Nirya-Pada pomáhá prožít intuici a rozvinout umění přizpůsobit se okolí, splynout s přírodou, stát se její součástí natolik, abychom si osvojili dovednosti nutné k přežití. To nám dává možnost přizpůsobit se změnám, které nevyhnutelně přicházejí. 

Tarotová karta Soudu, symbolizovaná podobou Buddhy v meditační pozici, přichází s výzvou přehodnotit naše skutky a činy, objektivně zhodnotit cestu, po které jsme dosud šli, a připravit se na to, že přirozenost života nespočívá ve slastném spočinutí v jednom bodě, ale v neustálé změně a pohybu. 

Vaše současná životní fáze spěje ke konci, ať už se vám to líbí, či nikoliv. Je to proces, jemuž nelze vzdorovat, jen se mu poddat a nechat ho proběhnout. 

V čem jste dosud uspěli? Jaká byla vaše selhání? A co jste se díky těmto lekcím naučili, co jste si díky nim osvojili a co jste pochopili?

Buďte sami k sobě upřímní. To vám pomůže najít cestu k řešení, k pomyslnému osvobození a vzkříšení.

Máte možnost přiblížit se k pravé podstatě věcí, nahlédnout pod jejich povrch a skutečně je pochopit. Občas je nezbytné ohlédnout se zpět a zamyslet se nad svým životem, pokusit se spatřit události v širších souvislostech. 

Jedině tak můžeme nasměrovat svou energii opět k novým začátkům, které každá změna přináší. 

Duch Velryby přichází, aby vám připomněl, že navzdory snaze vše objektivně vyhodnotit, stále zůstávají věci, které nelze pochopit myslí, ale musí být procítěny srdcem.

Důvěřujte procesu a tomu, že věci se dějí tak, aby vám nakonec přinesly co největší prospěch.

Nebraňte se změnám, ale využijte je jako vlnu, na kterou naskočíte a která vám pomůže přiblížit se k naplnění toho, po čem nejvíce toužíte.


Potřebujete řešit vaši aktuální situaci nebo si jen ujasnit, zda správně vnímáte hlas své intruice? Kontaktujte mě a můžeme se domluvit na online konzultaci nebo osobním výkladu, kde se můžeme podívat na cokoliv, co vám leží na srdci a na mysli. 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *