Týdenní výklad (11.5.-17.5.2020)

Milí přátelé,

s novým týdnem je tu opět pravidelný týdenní výklad, dnes v jemné, zasněné a hluboce transformační náladě karet Magické dimenze, Světla a Poselství bohyní.

A vypadá to na čas proměny, práce se starými traumaty, které se opět vynoří na povrch a budou žádat o pozornost, na čas léčení a uzdravování a také vyrovnání se s minulostí.

Nacházíme se v období, kdy je víc než kdy jindy třeba napojit se na zdroj naší spirituality, posílit svůj vztah s tím, co nazýváme Bohem, Zdrojem, Vyšším já nebo jakkoli jinak. Bez ohledu na to, jakou nálepku tomu dáme a jak to zapadá do našeho osobního konceptu víry a životní filosofie, naše duše touží po naplnění a po souladu s tímto vyšším zdrojem.

Věci se mění, a stejně tak se měníme i my. V procesu transformace jsme kdesi na pomezí mezi těmi, jimiž jsme byli, a těmi, kterými se teprve máme stát, abychom naplnili svůj záměr a smysl v tomto životě a v tomto jedinečném zrození.

A zatímco balancujeme mezi tím, co má teprve přijít, a tím, co nás váže k minulosti, jsme konfrontováni se skutečností, že ne každá přeměna je hladká a něžná. Bolest, která se v průběhu tohoto procesu může objevit, je ale bolestí uzdravení, léčení a hojení.

Je to doprovodný jev přeměny, kdy se naše staré mentální vzorce přepisují, a vznikají nové koncepty, nová víra, nový přístup k životu.

Nepomůže tlačit na výkon, nemá cenu snažit se to urychlit ani hledat nějakou zázračnou pilulku, která překryje symptomy, zatímco nevyřeší příčinu.

To, co je třeba, je být sami k sobě laskaví, pečující a tolerantní. Najděte si svůj zdroj emocionální podpory, starejte se s láskou o své tělo, zaměřte se na to, abyste jedli co nejkvalitnější a nejčistší stravu a hledejte zdroj energie v přírodě.

Nechte staré odejít a udělejte prostor novému.

Změna, kterou procházíte, je léčivá.

❤️

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *