Trojlístek pro dnešní novoluní

Milí přátelé,

odhalení karetního trojlístku pro dnešní novoluní je tady 🙂

🖤Pokud váš pohled přitáhla první hromádka karet, vybízí vás dnešní novoluní, abyste otevřeli oči a pohlédli sami na sebe novým pohledem. Je načase konečně spatřit svou vlastní krásu, která vychází přímo z vaší duše.🖤

Život může být nádherné dobrodružství, pokud máte odvahu a dost nadšení, abyste se s radostí poddali tomu, co vám přináší.

Rudá hravá bohyně Lalita Tripurasundari je tvůrkyní veškeré manifestace. Je zároveň vznikem, udržováním i rozpouštěním; obsahuje v sobě celý tento proces jevů, které od sebe nelze nijak oddělit.

Všech jejích tři sta jmen, kterými ji praktikující uctívají, odkazují na její božskou krásu. Je tou, která září jako zlato, je připodobňována ke stříbřitým paprskům měsíce, svou zastiňuje i květiny.

Je zosobněním štěstí a tento stav reprezentuje s takovou silou a intenzitou, že by bylo zapotřebí destrukční síly celého vesmíru, aby z něj byla vychýlena.

Její ženská síla není ani pasivní, ani krotká, naopak je hluboce radostná, svobodná a zářivá.

A na tuto cestu zve i vás. Pobízí vás, abyste odhodili obavy, pochybnosti a strach. Tak jako ona, i vy jste esencí radosti a štěstí, i vy jste přirozeně schopni prožívat tyto stavy ve své realitě.

Buďte hraví, otevřete se novým možnostem a příležitostem, které na vás volají. Sny, jež se dosud zdály nedostupné, se nyní mohou zhmotnit.

Volání nádherné bohyně Lality skvěle doplňuje karta s příhodným a jednoznačným názvem: Krása.

Co vidíte, když se podíváte do zrcadla? Vnímáte se optikou vlastní sebekritické mysli, nebo dokážete spatřit vlastní jedinečnost a přitažlivost?

A všimli jste si, jak moc je náš fyzický vzhled ovlivněný tím, co prožíváme a jak je naladěná naše mysl? Pokud jsme šťastní, celá naše tvář se rozzáří a vyhladí i bez liftingu a botoxu. A naopak, máme-li v srdci hořkost a smutek, i sebekrásnější obličej tím ztrácí na atraktivitě.

A není to jen tím, že se prohloubí všechny vrásky, zostří linie a poklesnou koutky úst. Energie, kterou ostatní lidé kolem nás vnímají, sice nejde nijak nasahat, uchopit ani změřit, ale všichni z vlastní zkušenosti víme, jak nás to přirozeně táhne k lidem, kteří navenek manifestují radost, pohodu a zdravé sebevědomí, a naopak odpuzuje od těch, co jsou plní negativních a sebedestruktivních emocí.

Někdy je nesmírně obtížné pohlédnout sám na sebe bez filtru hodnocení, kritiky a posuzování. Bez toho, abychom přemýšleli nad tím, čeho je na nás moc a čeho zase naopak málo, co by mělo být souměrnější a co zase hladší a pevnější nebo možná trochu zaoblenější.

Porovnáváme se s ostatními, srovnáváme se s nerealistickými ideály z médií a úplně přehlížíme, že naše vlastní krása netkví v dokonalé pleti, hladké kůži na stehnech a vlasech jako z reklamy na kondicionér, ale v naší unikátnosti, neopakovatelnosti a autentičnosti.

Snažíme se mít menší nosy, větší prsa a kulatější zadky a nevidíme, že ten náš pan božský zrovna miluje ženy s výraznými rysy, dívčí hrudí a sportovním pozadím 😊 Místo toho se snažíme zalíbit někomu, pro koho stejně nikdy nebudeme dost…. protože nejsme dost samy pro sebe.

A i když tyto řádky adresuji ženám, tak pánové taky nejsou ze hry, neboť i oni neustále něco porovnávají a přeměřují, jen zase v trochu jiných partiích.

Nejste už z tohoto přístupu sami k sobě unavení? Není načase zahodit představy o ideální kráse a dokonalém vzhledu někam na skládku nepotřebných a přežitých mentálních konceptů a dovolit sami sobě zářit?

Dnešní novoluní může být pro vás právě takovou chvílí nakopnutí, laskavou pobídkou, abyste změnili pohled sami na sebe a přijali se ve své nedokonalé dokonalosti (anebo dokonalé nedokonalosti).

Ptali jste se na konkrétní otázku? Odpověď už dávno znáte, je přítomná na dně vašeho srdce. Ztište se, naslouchejte, doširoka otevřete oči a buďte pozorní. Vnímejte i drobné detaily kolem sebe. Očekávejte znamení, které vám pomůže dostat tuto odpověď do jasného obrazu a sdělení.

🖤Zaujala vás prostřední hromádka karet? Přestože novoluní je časem nových začátků, záměrů a předsevzetí, budete muset trochu zpomalit a pěstovat ctnost trpělivosti, než se budete moci pustit do práce na zhmotnění svých snů. Nastal čas si uvědomit, že to, s čím se identifikujete, tvoří vaši realitu i vás samotné.🖤

Vajrakilaya na první kartě drží v ruce třístrannou magickou dýku nazývanou purbha. Dřevěné purbhy se používají k léčení a harmonizaci, kovové, zvláště ty vyrobené z meteoritického kovu, jsou určeny k práci s těžšími, destruktivnějšími silami. Mohou připoutat nebesa k zemi a vytvořit mezi nimi energetické spojení.

Praxe Vajrakilayi je známá v tibetském buddhismu jako nejmocnější síla k odstranění negativity a očista od spirituálního znečištění. Magické dýky purbhy jsou používané k ničení a spoutání démonů a zlých sil.

Vajrakilaya je ochranná meditační forma, a praktikující buddhisté věří, že je jednou z bytostí, které se zemřelým zjevují na cestě stavem mezi smrtí a znovuzrozením, zvaným bardo.

Ve stavu bardo se vědomí nejprve setkává s mírami, soucitnými formami, ale postupně je vystaveno působení hrozivých a divoce vyhlížejících forem, mezi něž patří i Vajrakilaya.

Buddhisté učí, že tváří v tvář těmto hrůzu nahánějícím projekcím mysli se nemáme poddávat strachu a panice. Pokud tak učiníme, předáme jim nad sebou moc a stáváme se bezbrannými. Náš strach je jako magnet, který k sobě přitahuje všechno, před čím se zoufale snažíme uniknout.

Čím více energie do něčeho vkládáme, ať už je to situace nebo prožitek, tím daná věc narůstá a získává na síle.
To, s čím se identifikujeme, a na co reagujeme, se stává součástí toho, kým a čím jsme.

A právě proto je někdy lepší pozdržet svou potřebu k akci, zejména, pokud jednáme pod vlivem hněvu, anebo obav či úzkosti.

Trpělivost zobrazená na druhé kartě vás nevybízí k pasivitě, neradí složit ruce do klína a fatalisticky čekat, jak se věci vyvinou. Být trpělivý neznamená, že nebudete nic dělat. Naopak se od vás žádá dost práce – zastavit se, zvážit situaci, všechno ještě jednou promyslet, podívat se na věci i z jiných úhlů pohledu a zakázat si rozjíždět cokoliv, co by mohlo v budoucnu způsobit potíže nebo konflikty.

Pamatujete? Jste tím, s čím se identifikujete. A tak využijte chvíli „nicnedělání“ k tomu, abyste se naladili na vibraci soucitu, laskavosti a vyššího vědomí, ne na nutkání hodit doprostřed kupky hnoje ostré vidle. Z takové akce se může vylinout jen nepříjemný zápach, něco pozitivního jen stěží.

Jestliže nemáte trpělivost s lidmi ve vašem okolí, zkuste na okamžik odložit potřebu soudit a činit závěry, které jsou položené jenom vašimi domněnkami.

Možná se dotyčný nebo dotyčná chová způsobem, který vám jde hrubě proti srsti, ale někdy pomůže si uvědomit, že málokdo jedná jako hlupák proto, že se tak chovat chce, a protože je šťastný a vyrovnaný.

Jedna z buddhistických metod rozvíjení soucitu radí dívat se na takové lidi, jako nahlíží doktor na své pacienty. I když k němu přijdou nemocí, neplísní je za to, že si zlomili nohu nebo způsobili srdeční arytmii. Stejně tak nemá cenu zlobit se na ostatní, že jednají pod vlivem rušivých, negativních emocí. Sami by jistě byli spokojenější, kdyby se tohoto stavu mohli zbavit.

Není nutné nechat takové lidi, aby překročili hranice, které jste si nastavili, ale není také třeba se kvůli nim rozčilovat. Koneckonců, s problémem, který s nimi máte, vám to stejně nijak nepomůže, a jen vám to sebere energii, již byste mohli využít mnohem produktivněji.

Měli jste při výběru karet na mysli konkrétní otázku? Je pouze velmi malá pravděpodobnost, že situace, na niž jste se ptali, se uskuteční tak, jak byste si přáli.
Možná není vhodné načasování a třeba to, co byste chtěli, není ve vašem nejlepším a nejvyšším zájmu.
Hledejte alternativní možnosti, otevřete se jiným příležitostem. To, čeho můžete dosáhnout, je mnohem lepší než to, oč jste dosud usilovali.

🖤Přilákal vás třetí balíček karet? Dnešní novoluní může být začátkem a prvním krokem na nové cestě k vašemu životnímu cíli, k naplnění záměru, se kterým jste se do tohoto života narodili. Inspirací vám mohou být moudrá slov z knih a textů, napsaná těmi, kdo už svou cestu našli a zrealizovali.🖤

Prajnaparamita je bohyní moudrosti, její jméno se dá přeložit jako „dokonalá moudrost“ nebo „dokonalost moudrosti“.
Před mnoha staletími vedl rozvoj vědění k rozšíření psaných textů, které byly sepsány přímo z duše těch, kteří praktikovali spirituální cestu, za účelem pomoci těm, kteří po této cestě budou kráčet po nich.

Dostupnost těchto psaných materiálů ale byla samozřejmě mnohem obtížnější, než je dnes, v době, kdy knihtisk už je skoro z módy a informace se volně šíří po Síti. Proto také byly považovány za velmi vzácné a posvátné.

Věřilo se, že slova, která jsou v nich napsána, pocházejí přímo z vyšších říší. Zosobněním této myšlenky je právě Prajnaparamita, esence moudrosti obsažené ve slovech.

Tato bohyně inspiruje velikány po celém světě a napříč kulturami, aby svou myslí dosáhli k vyšším stavům vědění a přinesli toto poznání mezi prosté smrtelníky.

Prajnaparamita je inspirací pro nové myšlenky a nápady, stejně tak i pro naplnění naší duchovní praxe. Září radostí pramenící z vědění a poznání a je štědrá ve své touze se o tuto moudrost podělit.

Nechte se proto oslovit textem, který se dotýká vašeho srdce a duše, hledejte moudrost ve slovech z pera těch, kteří byli obdařeni jiskrou a božským dotekem inspirace, díky které se jim podařilo přetavit poznání do psaného textu.

Pro každého z vás mohou být odpovědi obsažené jinde, neexistuje jedna kniha nebo jeden text, který by byl pro všechny. Hledejte tam, kam vás táhne vaše intuice. To, že je to správná cesta, poznáte sami, už jen díky pocitu, že slova, která najdete, budou pro vás znít jako ta pravá, jako přesně to, co jste potřebovali přečíst.

Informace a odpovědi na otázky, které si kladete, vám pomohou pochopit, jaký důvod a jaký smysl má vaše existence, co jste se do tohoto života přišli naučit a jaký byl záměr, který jste sem přišli naplnit.

Pochopíte-li své důvody, proč jste na Zemi, podaří se vám porozumět tomu, po jaké cestě máte jít. A díky tomuto vědomí a hlubokému chápání smyslu zjistíte, že věci, které se dosud jevily jako nemožné, jsou najednou realizovatelné, že limity a omezení, které vás poutaly, se samy rozpouštějí a mizí.

Samozřejmě je to proces a málokdo z nás dokáže usednout pod strom, jako kdysi Buddha, a dosáhnout tam osvícení. Většina z nás postupuje spíš krůček po krůčku, někdy pár kroků zpátky, někdy se v tom trochu zamotáme, ale tohle není soutěž a není důležité, zda občas klopýtneme, podstatné je, že se rozhodneme vyslyšet volání a následovat ho, třeba jenom tím, že pro začátek dovolíme sami sobě být těmi, kterými jsme, a ne těmi, které z nás chtějí mít ostatní.

A tak, chcete-li využít energii novu ke stanovení záměru, požádejte dnes své vyšší já, aby vám ukázalo, kudy se máte vydat, abyste žili v souladu s tím, co jste přišli v tomto životě prožít.

Mysleli jste na nějakou konkrétní otázku a hledáte odpověď? Cestou k naplnění toho, oč usilujete a po čem toužíte, jsou ochotní lidé. Situace vyžaduje pomoc ostatních a jejich podporu.
Možná je načase, abyste rozšířili svůj okruh přátel, nebo navázali více obchodních kontaktů. Anebo třeba jen stačí konečně si umět říct o pomoc těm, co jsou vám nejblíže.

Užijte si krásný den, prožijte novoluní tak, abyste posílili záměry, které vám pomohou zhmotnit vaše sny a přání, a pokud je cokoliv, co byste potřebovali probrat osobně, tak postup znáte 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *