Výklad k novoluní v Panně – mála z kostěných lebek

Milí přátelé,
a je tu opět výkladový trojlístek, tentokrát k novoluní v zemském znamení Panny.

Jako vždy je postup jednoduchý a snadný (i když výběr může být naopak mnohdy obtížný): zapamatujte si, nebo si poznamenejte ten balíček karet, který vás nejvíce přitahuje, nějak k vám promlouvá, vyvolává ve vás nejsilnější pocity…


Odhalení trojice karet


Někdy se možná zdá, že se proti vám spikl celý vesmír, který vám nejen že hází klacky pod nohy, ale přímo vás těmi klacky bije přes kolena a zezadu vás ještě potměšile šťouchá do zad, aby se ujistil, že si při pádu pořádně nabijete.

V tu chvíli je dost náročné věřit, že všechno, co se děje, je jen mistrný způsob, jak se naučit něco, co je pro vás zásadní, jak pochopit něco, co je opravdu důležité.

A ještě těžší je důvěřovat, že všechno se děje podle dokonalého plánu, v perfektním načasování.

Jenže tak to opravdu je – a čím méně budete bojovat, a naopak se víc naladíte na proud své intuice, tím snazší únik z nepříjemného sevření tlaku okolností se vám naskytne.

Hned první karta, která se vám dnes objevila, je jednou z mých nejoblíbenějších. Mluví totiž o tom, co je takovým mottem, jímž uvádím snad každý výklad, každé setkání s někým, kdo touží po tom poodhalit pomyslnou oponu mezi přítomností a budoucností.

Vidět, co nás čeká, mít schopnost nahlédnut na možný vývoj událostí, je úžasná věc – ale pokud bychom se pouze spokojili s tím, že víme, k čemu by to vlastně bylo dobré? Nebylo by pak vlastně jednodušší žít v blažené nevědomosti?

To, co schopnost jasnovidnosti skutečně přináší, ten největší užitek, jaký z ní můžeme mít, je právě vědomí toho, co v tuto danou chvíli manifestujeme do naší reality, uvědomění si, jaká semínka sázíme a jaká bude jejich pravděpodobná finální podoba, až vyklíčí.

A právě toto vědomí nám do ruky dává nástroj, jak měnit svou realitu, jak ovlivnit budoucnost, aby se odvíjela podle našich přání a představ.

Pokud dokážeme pochopit, že budoucnost není daná, ale vytváříme ji my sami, v každém momentu svého bytí, každou myšlenkou, každým slovem, každým činem, pak získáme moc být tvůrci toho, co se v našich životech odehrává.

A to je opravdovým posláním každého výkladu, každé vize či znamení, které k nám přichází.

Stejně tak, přestože to zní jako klišé, je úkolem každé situace, i té méně příjemné a méně žádoucí, aby nás něco naučila. Třeba právě to, že kořeny, přes které bolestně klopýtáme, rostou ze stromů, jež jsme předtím sami zasadili doprostřed cesty.

Nebo že chaos, který nás obklopuje, je jen obrazem toho, co se nachází v naší vlastní mysli.

V každé případě jsme to jako vždy jen my sami, kdo rozhoduje, jak s okolnostmi, které se dějí, naložit. Zda se postavit do role oběti, nebo využít všeho, co přichází, abychom ze sebe dostali to nejlepší.

Naše ego má často plány, které nijak nekorespondují s načasováním, po němž touží naše duše. A největší odvahou nemusí být to, že se snažíme proklestit skrze překážky co nejrychleji, ale že naopak počkáme na ten správný moment, kdy se cesta sama otevře.

To je poselství, které nám přináší Ester, jež díky své schopnosti naslouchat intuici zachránila Židy před pogromem.

Ester se narodila v Persii, kam její komunita odešla do exilu. Když se dozvěděla o plánu na zničení Židů, pocházejícího z hlavy prvního královského ministra Hamana, rozhodla se konat. Zaujala královu pozornost a díky tomu se stala jeho ženou. Ve chvíli, kdy k ní král pocítil lásku, vyjevila mu nejen svůj židovský původ, ale i spiknutí, které se chystalo – a tím zachránila nejen sebe, ale svůj lid.

Právě dokonalé načasování bylo jednou ze zásadních příčin, které vedly Ester k úspěchu. Kdyby se unáhlila v načasování, mohlo být všechno jinak. Ona ale moudře vyčkala na okamžik, který byl pro její plán ideální, naslouchala hlasu své duše, a to i ve chvílích, kdy byla pod extrémním tlakem událostí, jež hrozily zničit vše, co milovala a na čem jí záleželo.

Vzkazem, který nám Ester předává je, že i v náročných chvílích musíme důvěřovat tomu, že všechno přichází tak, jak má, že nelze nic uspěchat anebo silou dotlačit ke kýženému výsledku. Čím více se budeme stavět proti přirozenému proudu a běhu věcí, tím víc se budeme sami vytvářet překážky, co nás budou vzdalovat od cíle.

Runa Thurisaz na předchozí kartě mluví o pocitu, který zažíváme, když se zamotáme do pichlavého trní. Ester nám ukazuje, že budeme-li se ze sevření ostnů snažit vymanit silou či předčasně, jediné, čeho dosáhneme je, že se do něj zamotáme ještě těsněji.

Ptali jste se v okamžiku výběru karet na konkrétní otázku?

Odpověď zní: Úspěch!

K tomu není už nic co dodat. Jste na cestě k úspěchu. Jakékoliv obavy jsou zbytečné, vše bude fungovat.

1 komentář u „Výklad k novoluní v Panně – mála z kostěných lebek

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *