Trojlístek karet k Valentýnu

Milí přátelé,
máme tu svátek zamilovaných, a tak jsem si říkala, ať už ho slavíte nebo ne, že by se při této příležitosti hodil trojlístek na lásku a vztahy ❤️A tak, máte-li chuť, si můžete vybrat tu z karet, která vás nejvíce přitahuje, a zítra se tu sejdeme k odhalení poselství týkající se vašeho milostného života ❤️


je tu slíbené odhalení k výkladovému trojlístku
na svátek zamilovaných


Přitahovala vaši pozornost první karta (z vašeho pohledu ta vlevo)?

Přestože se přinejmenším kalendářně blíží jaro, váš milostný život spíše připomíná aktuální počasí. City jsou pokryté nehybnou vrstvou ledu, romantika a erotické jiskření poklidně pospávají pod sněhovými závějemi, kde čekají na oteplení. To ale, zdá se, ještě nějakou chvíli nedorazí.Ať už jste ve vztahu nebo partnera či partnerku teprve hledáte, japonská bohyně zimy Yuki-Ona není poslem milostného roztoužení, který ve vás rozžehne jiskru vášně. Ve stávajících vztazích nastává období nehybnosti a strnulosti a navazování kontaktů s potenciálními protějšky se ocitlo na bodu mrazu.

To sice na první dobrou nezní vysloveně optimisticky, ale vaše současná situace v sobě skrývá přinejmenším jednu výhodu, již nyní můžete využít. Klid, který se může jevit jako nechtěný, je ve skutečnosti skvělým potenciálem pro vytváření záměrů a plánů do budoucna. I pod sněhovou přikrývkou se přece neviditelně a nenápadně chystají zárodky života, které s prvními jarními paprsky vyklíčí na povrch. A tak je tomu i nyní s vámi. Čas a úsilí, jež nyní investujete do plánování a přetváření svých tužeb do podoby, jež bude základem pozdější manifestace vašich přání, se vám v době pomyslného oteplení a tání mnohonásobně vyplatí.A i když to nyní může být náročné, zkuste si nebrat nic osobně a nesnažit se věci roztlačit k pohybu pomocí síly. Všechno je dočasné a po každé zimě se nakonec objeví jarní paprsky slunce.

Volala vás k sobě prostřední karta?

Keltská bohyně Epona vás v milostných záležitostech vede cestou moudrého vůdcovství.Ve vztazích nastal čas na nalezení vlastní sebehodnoty a také na vytyčení vlastních hranic. Dostává se vám příležitosti definovat si, co od vztahu a vztahů potřebujete, co chcete, co vás naplňuje, jak si vlastně fungování v páru (či jiném uskupení) představujete a jak vypadá váš seznam požadavků směrem k partnerovi i partnerství jako takovému.Jste to právě vy, kdo nyní může vytyčit směr, jak pro sebe samotného, tak i pro fungování vašeho vztahu. Cokoliv, na co zaměříte svou pozornost, poroste a znásobí se. To, čeho bylo dříve obtížné dosáhnout, se nyní stává dostupnějším. Než ale začnete určovat ostatním svá pravidla a chtít po nich, aby vnímali svět vašima očima, připomeňte si, že ten, kdo vede, musí převzít zodpovědnost za následky svých činů i za to, jak působí na ty, jež ho následují.Chcete-li nárokovat svoje požadavky, zkuste své nadšení a touhu po úspěchu vyvážit moudrostí a pochopením pro ty, kteří mohou ve snaze s vámi srovnat krok, nemotorně klopýtat.Nebojte se však dělat chyby. Zůstat stát na místě jen z obavy, že by další krok nemusel být úplně dokonalý, stejně k ničemu nevede. Důvěřujte touhám vašeho srdce. To vám nejlépe odpoví na otázku, kudy se máte vydat.

Táhlo vás to nejsilněji ke kartě vpravo?

Vzkaz, který vám přináší dnešní výklad, se dotýká tématu péče.Láska má mnoho podob. Pečující, dávající a ochraňující láska je jednou z těch, které jsou sice méně “fotogenické” a možná vypadají až trochu staromódně, ale ve skutečnosti je tím, co k životu nezbytně potřebujeme.Řecká bohyně Demeter zosobňuje nesobecký aspekt lásky, která už prošla fází chemického jiskření. Lásky, která vyvěrá z hlubších pohnutek než je erotická fascinace a kouzlo vzájemného poznávání se. Je to láska, která roste z dávání, z radosti, když je ten druhý šťastný, a starosti, když ho něco souží. Ve zdravé podobě tato láska umí nastavit vyvážený poměr mezi dáváním a přijímáním, kdy chápeme, že pečovat o druhého nebo o druhé můžeme pouze za předpokladu, že jsou naše vlastní potřeby dostatečně nasyceny. Najít uspokojení z toho, že tu můžeme být pro milovanou osobu, a zároveň nespadnout do začarovaného kruhu, kdy se sami z touhy po lásce a přijetí nabízíme k ohlodání až na dřeň, k využití a zneužití až k vyčerpání, je skutečné umění. Proto nesmíme zapomenout, že stejnou měrou, jako pečujeme o ostatní, bychom měli pečovat i sami o sebe. A nebo možná ještě více, ještě intenzivněji a ještě láskyplněji. Dávat totiž můžeme jenom z plné nádoby.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *