Velký výklad pro rok 2022

Moji milí,

rok 2021 se nejen podle mého výkladu, ale i ve skutečnosti nesl v duchu postupného překonávání překážek, houževnatosti, zaťatých zubů a menší než malé dávky potu, slz a tvrdé práce. Dá se říct, že rok s číslem 21 na konci nám nedal nic zadarmo, ale na druhou stranu nám pomohl najít v sobě to nejlepší. Doslova nás brousil jako diamanty.

Ukázal nám nejen to, z čeho jsme my sami, ale často odhalil i pravou podstatu lidí okolo nás. Nemilosrdně nám serval růžové brýle a vystavil nás nahé, syrové realitě. I to se však mnohdy ukázalo jako velmi cenné a žádoucí, byť ne příjemné.

Začátek roku 2022 nás přivádí na scénu, kde nic není stálé. Definuje ho všudypřítomná změna, pohyb, a z toho vyplývající snaha udržet rovnováhu. Jediná stálost spočívá v tom, že se vše neustále mění. Je to vyčerpávající, a hlavně to už trvá dlouho. Toužíme po stabilitě, po chvíli klidu, po něčem, o co bychom se mohli opřít a na okamžik si vydechnout. Místo toho se vezeme na horské dráze a krajina kolem nás se míhá jak výjevy z nějakého psychedelického tripu.

Všechno je to pouze iluze, jen film, který nazýváme realitou. Chtělo by to se uvolnit a brát to s nadhledem, vnímat to jako hru. Kde však po všech těch náročných zkouškách, kterými jsme museli projít, vzít dostatek dobrodružného nadšení, abychom si mohli užívat ostře řezané zatáčky? To je otázka za milion. Bohužel se zdá, že instantní odpověď není k dispozici.

Jedinou cestou, která dává z dlouhodobého hlediska smysl, je opět změna. A to změna našeho vlastního pohledu. Svět můžeme vnímat jako nepřátelské území, kde na každém kroku hrozí nebezpečí. Můžeme se zuby nehty držet toho, co kdysi fungovalo. Pevně zavřít oči a ignorovat fakt, že svět nemůže být ze své podstaty neměnný a stálý.

Anebo můžeme v pohyblivosti a proměnlivosti, která nás obklopuje, najít zdroj možností. Přeměnit ji na líheň, která vdechne život všem našim touhám, plánům a vizím.

Tam, kde jsme dříve vnímali nejistotu, lze objevit potenciál. Kde byla změna strašákem, ji lze nejen přijmout, ale osedlat a usměrnit její pohyb, aby byl v souladu s našimi záměry. V kreativním ohni tvůrčího přístupu lze překážky proměnit ve výhody. Často stačí jen změnit úhel pohledu a změníme celou realitu kolem nás.

Přestože toužíme po klidu, struktury, které se nám jej snaží vnutit zvenčí, v nás probouzejí odpor. Naše představa o spravedlnosti a pravdivosti se neslučuje s řádem, který nám nařizuje vnější autorita. Někdy to v nás probouzí téměř dětinskou potřebu rebelovat a bouřit se, ať už oprávněně, nebo jen z principu.

Objektivní pravda se tříští v kaleidoskopu subjektivních a individuálních pohledů a nechává nás zmatené a tápající. Ptáme se, čemu lze věřit? Co lze považovat za důvěryhodný zdroj?

Zklamání z formální autority přináší pocity omezení. Naše ochota převzít zodpovědnost za svět v němž žijeme, se umenšuje, sžírá ji ublíženost, jež se dožaduje práv a svobod, ale odmítá nést důsledky a vnímat věci v širší perspektivě.

Já je nadřízené my. Cítíme se izolováni, v opozici proti zbytku světa, anebo alespoň proti těm, kdo nesdílí naše názory. Potřeba vytvořit si něco jako soukromý ostrůvek souputníků se stejným náhledem na život, je přímo hmatatelná. Jak by nám bylo krásně v bublině souznějících hlasů! K čemu vlastně slouží vnější pořádek a struktura, když nás nutí ke konfrontaci s těmi, které neumíme a ani nechceme pochopit?

Jenže ať už je vám to milé, či nikoliv, náš druh v evoluci nedošel tak daleko, protože bychom vynikali ve schopnosti fungovat izolovaně a pouze sami za sebe. Naše největší síla tkví ve schopnosti spolupracovat a upozadit naše osobní cíle na úkor těch společných.

Vyhoštění ze společnosti bylo v dřívějších dobách tou nejvyšší formou trestu. Člověk není vlk samotář. Dokonce ani vlk samotář není nic víc než jen zidealizovaná fantazie. Žádné zvíře, jehož podstatou je žít ve smečce, stádu či jiném společenském uskupení, nemá šanci samo za sebe. A to samé platí i o nás lidech.

Sounáležitost a spolupráce, nikoliv vymezování se a konflikt, jsou cestou, která nás může vyvést na světlo.

Jako lidstvo máme nyní úkol se znovu spojit a najít způsob, jak povýšit naše přežití a blahobyt nad nedorozumění, dezinformační šumy a bariéry, které jsme mezi sebe sami vystavěli.

Nebyli jsme předurčeni k tomu, abychom svoje štěstí prožívali v osamělosti. Pocit štěstí se totiž násobí, můžeme-li ho sdílet.  Ať už v páru, v rodině nebo právě s komunitou lidí, s níž nás pojí společné cíle.

Spolupráce, snaha o vzájemné porozumění, sdílení a pochopení jsou kroky vytyčující cestu, po které bychom se nyní měli vydat, abychom na konci roku 2022 na něj mohli vzpomínat jako na čas změn, které sice vyžadovaly naše plné nasazení, ale ve svém důsledku to byly změny produktivní, tvůrčí, vyživující a v tom nejlepším slova smyslu transformující.

A tato sounáležitost by se neměla omezit jen k hranicím malého dvorku, který považujeme za náš celý svět, ale měla by se týkat celé naší planety. Témata jako dlouhodobá udržitelnost, rozumné využití zdrojů, kterými naše Země disponuje, řešení klimatické krize i náš osobní vztah k využívání toho, co nám naše planeta poskytuje, se opět dostanou do popředí.

Znovu jsme u spojení, u vztahů a sdílení. Otevírá se nám možnost začít Zemi vnímat jako mateřský princip, jako bohyni Matku, jako zdroj výživy i lásky. Láskyplný přístup k té, která nás živí a miluje, nám pomůže rozpustit bloky a otevřít naše srdce – nejen vůči lidem okolo nás, ale všemu živému i životu jako takovému.

Dvojka je na konci roku, který máme před sebou. Číslem dvě začíná i končí tento karetní výklad. Dvojka mimo jiné představuje dvě možnosti.

Je na nás, kterou z nich si do nového roku vybereme. Cesta je naznačená. Vede od materialismu k spiritualitě. Od já k my. Od zavření se v ohrádce zatuhlých konceptů ke skutečné svobodě, která není závislá na vnějších okolnostech, ale přichází zevnitř.  

Přeji nám všem, ať jsou naše volby v roce 2022 moudré a ať se nám daří zhmotnit všechny sny, které přinesou prospěch nejen nám osobně, ale i světu, v němž žijeme.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *